3. Orsaksadverbial i Ryskan Flashcards Preview

Ryska C Grammatik > 3. Orsaksadverbial i Ryskan > Flashcards

Flashcards in 3. Orsaksadverbial i Ryskan Deck (18):
1

Jag sov dåligt på grund av oljudet.

Я плохо спать из-за шума. (Orsak, из-за pga verkan negativ. Stör handling.)

2

Hon tackade nej på grund av huvudverk.

Она отказалась из-за головной боли. (Orsak, из-за pga verkan negativ. Stör handling.)

3

I år är det mycket svamp i skogen på grund av det regniga vädret.

В этом году в лесу много грибов благодаря дождливой погоде. (Orsak, благодаря pga positiv, främjande verkan.)

4

Hon började gråta av rädsla

Она заплакала от испуга (Orsak от pga persons inre tillstånd, yttre omständigheter eller företeelser i naturen. Ofrivilliga följder, förändring av en persons fysiska tillstånd eller förändringar i den yttre världen som verkan)

5

Pojken darrade av köld

Мальчик дрожал от холода. (Orsak от pga persons inre tillstånd, yttre omständigheter eller företeelser i naturen. Ofrivilliga följder, förändring av en persons fysiska tillstånd eller förändringar i den yttre världen som verkan)

6

Gräset blev gult av hettan

Трава пожелтела от жары. (Orsak от pga persons inre tillstånd, yttre omständigheter eller företeelser i naturen. Ofrivilliga följder, förändring av en persons fysiska tillstånd eller förändringar i den yttre världen som verkan)

7

Han dog av svält

Он умер от голода. (Orsak от pga persons inre tillstånd, yttre omständigheter eller företeelser i naturen. Ofrivilliga följder, förändring av en persons fysiska tillstånd eller förändringar i den yttre världen som verkan)

8

Vi lyssnade på honom och dog av skratt.

Мы слушали его и умирали со смеха. (orsak с/со+gen pga en persons ofta emotionella tillstånd, ofrivilliga följder som verkan. Mest talspråklig.)

9

Han drack mycket av sorg

Он много выпил с горя. (orsak с/со+gen pga en persons ofta emotionella tillstånd, ofrivilliga följder som verkan. Mest talspråklig.)

10

Av vilken anledning? Av hunger.

С какой стати? С голода. (orsak с/со+gen pga en persons ofta emotionella tillstånd, ofrivilliga följder som verkan. Mest talspråklig.)

11

Av artighet avbröt jag honom inte.

Из вежливости я не прервала его. (Orsak из+gen pga inre orsak, en persons karaktär, känslor eller förhållande till någon. Medveten handling som verkan.)

12

Hon gjorde detta av kärlek till sina barn

Она сделала это из любви к детям. (Orsak из+gen pga inre orsak, en persons karaktär, känslor eller förhållande till någon. Medveten handling som verkan.)

13

Han glömde biljetterna av tankspriddhet.

Он забыл билеты по рассеянности. (Orsak, по+dat pga inre orsak, karaktär vanligtvis negativa drag eller uppmaning från ngn. Verkan i första fallet oplanerad handling i andra fallet medveten handling.

14

Hon sade detta av dumhet.

Она сказала это по глупости. (Orsak, по+dat pga inre orsak, karaktär vanligtvis negativa drag eller uppmaning från ngn. Verkan i första fallet oplanerad handling i andra fallet medveten handling.

15

Hon började idrotta på läkarens inrådan.

Она стала заниматься спортом по совету врача. (Orsak, по+dat pga inre orsak, karaktär vanligtvis negativa drag eller uppmaning från ngn. Verkan i första fallet oplanerad handling i andra fallet medveten handling.

16

Av den ena eller andra orsaken.

По той или иной причине. (Orsak, по+dat pga inre orsak, karaktär vanligtvis negativa drag eller uppmaning från ngn. Verkan i första fallet oplanerad handling i andra fallet medveten handling.

17

För skojs skull

Ради смеха. (Orsak, ради+gen i fasta uttryck)

18

Han riskerade livet för er skull.

Он ради вас рискнул жизнью. (Orsak, ради+gen i fasta uttryck)