فصل 3 Flashcards Preview

رشد- لورا برک > فصل 3 > Flashcards

Flashcards in فصل 3 Deck (22)
Loading flashcards...
1

- اولین مرحله پیش از تولد، دوره (1)، تقریبا 2 هفته ، از بارورسازی تا (2) در جداره رحم طول می کشد. در این مدت، ساختارهایی که به رشد پیش از تولد کمک می کنند، شروع به شکل گیری می نمایند. دیسک رویانی با (3) احاطه شده است که با مایع آمنیوتیک پر می شود تا دما را تنظیم کند و محافظی در برابر حرکات مادر باشد. از (4) پرزهایی نمایان می شوند که به جداره رحم می چسبند و جفت شروع به رشد می کند. ارگانیزم در حال رشد به وسیله (5) به جفت متصل می شود.

1-تخمک بارور
2-لانه گزینی بلاستوسیست
3-آمنیون
4-کوریون
5-بند ناف

2

- دوره رویانی از (1) به طول می انجامد و در این مدت شالوده تمام ساختارهای بدن ریخته می شود. در هفته اول این دوره، (2) تشکیل می شود، و دستگاه عصبی شروع به رشد می کند. اندام های دیگر به دنبال آن سریع رشد می کنند. در پایان این مرحله، رویان به (3) پاسخ می دهد و می تواند (4).

1- 2 تا 8 هفته
2-مجرای عصبی
3-تماس
4-حرکت کند

3

- دوره (1) که تا انتهای حاملگی ادامه دارد، افزایش چشمگیر اندازه بدن و کامل شدن ساختارهای جسمانی را شامل می شود. در اواسط دوره (2)، مادر می تواند حرکت را احساس کند. جنین از (3) پوشیده می شود که از پوست در برابر خشک شدن محافظت می کند. موهای نرم و سفیدی به نام (4) به ورئیکس کمک می کنند تا به پوست بچسبد در پایان دوره سه ماه دوم، تولید نورون ها در مغز کامل می شود.

1-جنینی
2-سه ماهه دوم
3-ورنیکس
4-کرک

4

- در آغاز دوره سه ماهه سوم (1) ، جنین به (2) می رسد. مغز به رشد سریع خود ادامه می دهد و توانایی حسی و رفتاری تازه ای نمایان می شوند. ریه ها به تدریج جا می افتد، جنین رحم را پر می کند و تولد نزدیک می شود.

1-بین هفته 22و 26
2-سن زنده ماندن

5

- (1) عوامل محیطی هستند که در طول دوره پیش از تولد آسیب می رسانند. تأثیرات آنها با مفهوم دوره حساس مطابقت دارد. تأثیرات تراتوژن ها بر حسب مقدار و طول مدت مواجهه، ساخت ژنتیکی مادر و جنین، وجود یا عدم وجود عوامل زیانبخش دیگر، و سن ارگانیزم به هنگام مواجهه تفاوت دارد. ارگانیزم در حال رشد در مدت دوره (2) خیلی آسیب پذیر است زیرا تمام ساختارهای اساسی بدن در حال نمایان شدن هستند، پی بردن به آسیب جسمانی فوری آسان است ولی عواقب جدی جسمانی و روانی آنها ممکن است تا مدتها آشکار نشوند.

1-تراتوژن ها
2-رویانی

6

- در حال حاضر ، پر مصرف ترین تراتوژن قوی، (1) است که برای درمان آکنه مصرف می شود. تأثیر پیش از تولد تعدادی از داروهای دیگر ، مانند آسپرین و کافئین را به سختی می توان از عوامل دیگری که با مصرف دارو همبستگی دارند جدا کرد. بچه هایی که مادر آنها در مدت حاملگی هروئین ، متادون، با کوکائین مصرف کرده اند بعد از تولد (2) دارند، عصبی و بی توجه هستند. برخی از بچه های که پیش از تولید در معرض کوکائین قرار داشته اند، مشکلات بادوامی دارند ولی دیگران تأثیرات منفی عمده ای را نشان نمی دهند. تحقیقات صورت گرفته درباره تأثیرات مصرف ماری جوانا نیز یافته های متناقضی را نشان می دهند.

1-آکوتان
2-نشانه های ترک

7

- بچه های والدینی که سیگار می کشند اغلب کم وزن به دنیا می آیند و ممکن است در کودکی با مشکلات توجه، یادگیری، رفتاری داشته باشند. در صورتی که مادران مقدار زیاد الکل مصرف کرده باشند، اغلب (1) به بار می آید که با عقب ماندگی ذهنی، کم توجهی، بیش فعالی ، رشد فیزیولوژیکی کند، و نابهنجاری صورت همراه است. بچه هایی که مادر آنها مقادیر کمتری الکل مصرف کرده اند ممکن است دچار برخی از این مشکلات شوند، حالتی که به (2) معروف است.

1-نشانگان الکل جنینی
2-عوارض الکل جنینی

8

- مواجهه پیش از تولد با سطح بالای (1) به نقایص جسمانی و آسیب مغزی جدی منجر می شود. مواجهه در سطح پایین نیز اختلال های گوناگون، از جمله ثمرات کم در آزمون هوش، در مورد تشعشع، اختلال های زبانی و هیجانی ارتباط دارد .

1-تشعشع، جیوه سرب، دیوکسپن و PCB

9

- از بین بیماری های عفونی، (1) انواع نابهنجاری ها را به بار می آورد که بسته به زمانی که این بیماری در طول حاملگی روی دهد. تفاوت دارند. ویروس نقص دستگاه ایمنی انسان (HIV) ، که مسبب ایدز است، به آسیب مغزی، تأخیر در (2) و مرگ زودرس منجر می شود. ارگانیزم در حال رشد نسبت به ویروس های تبخال ، از جمله سیتومگالو ویروس تبخال ساده 2 خیلی حساس است. بیماری انگلی توکسوپلاسموز، در دوره سه ماهه اول، می تواند به آسیب چشم و مغز منجر شود.

1-سرخجه
2-رشد ذهنی و حرکتی

10

- در زنان سالمی که تناسب اندام دارند، ورزش منظم و علایم با (1) به هنگام تولد ارتباط دارد. با این حال ، ورزش سنگین به وزن کم به هنگام تولد منجر می شود. در صورتی که (2) نامناسب باشد، وزن کم به هنگام تولد و وارد شدن صدمه به مغز و اندام های دیگر مایه نگرانی عمده هستند.

1-افزایش وزن
2-رژیم غذایی مادر

11

(1) با تعداد از عوارض حاملگی ارتباط دارد، ولی با حمایت کردن عاطفی از مادر می توان تأثیر آن را کاهش داد. (1) – مادر Rh منفی که جنین Rh مثبتی را حامله است – می تواند به محرومیت از اکسیژن، صدمه مغزی و قلبی و مرگ بچه منجر شود.

1-استرس هیجانی شدید
2-مغایرت عامل Rh

12

غیر از خطر نابهنجاری های کروموزومی در زنان مسن، سن مادر و تعداد زایمان های قبلی علت اصلی مشکلات پیش از تولد نیستند. در عوض، ضعف (1) و مخاطرات محیطی مرتبط با (2)، عوامل پیش بینی نیرومندتری برای عوارض حاملگی هستند.

1-سلامتی
2-فقر

13

مشکلات غیر منتظره، مانند (1) ، می توانندایجاد شوند، مخصوصا در صورتی که مادران از ابتدا مشکلات سلامتی داشته باشند. مراقبت بهداشتی پیش از تولد برای زنانی که بعید است درصدد آن برآیند، خیلی اهمیت دارد- مخصوصا آنهای که جوان، مجرد، و فقیر هستند.

1-توکسمی

14

زایمان در سه مرحله صورت می گیرد، با انقباض هایی شروع می شود که دهانه رحم را باز می کند تا مادر بتواند بچه را از طریق مجرای زایمان فشار دهد و به خارج شدن جفت ختم می شود. در طول زایمان، بچه ها سطح بالایی از (1) را تولید می کنند که به آنها کمک می کنند تا محرومیت از اکسیژن را تحمل کنند، ریه ها را برای تنفس تمیز می کنند. و آنها را برای حالت (2) برانگیخته می نمایند.

1-هورمون های استرس
2-هوشیاری بعد از تولد

15

نوزادان سر بزرگ، بدن کوچک، و ویژگی های چهره ای دارند که باعث می شوند بزرگسالان احساس کنند دوست دارند آنها در آغوش بگیرند. (1) وضعیت جسمانی بچه را بعد از تولد ارزیابی می کند.

1-مقیاس آپگار

16

(1) کلاس هایی را شامل می شود که در آنها والدین آینده از زایمان، روشهای آرمیدگی و تنفس برای بی اثر کردن درد، مربی گری در طول زایمان آگاه می شوند. این روش به کاهش مصرف دارو کمک می کند. حمایت اجتماعی که بخش مهمی از زایمان طبیعی است. با عوارض زایمان کمتر و زایمان کوتاه تر ارتباط دارد. زایمان خانگی برای زنان سالمی که دکتر و مامای آموزش دیده به آن کمک می کنند امن است ولی مادرانی که در معرض خطر هر گونه عوارضی قرار دارند بهتر است در بیمارستان زایمان کنند.

1-زایمان طبیعی یا از پیش آماده شده

17

- در صورتی که عوارض حاملگی و زایمان (1) را محتمل سازد، دستگاههای کنترل کننده جنین به نجات خیلی از بچه ها کمک می کنند، با این حال، در صورتی که به طور منظم از آنها استفاده شود، ممکن است بچه را در معرض خطر تشخیص قرار دهند در حالی که واقعا در معرض خطر قرار ندارند.

1-آنوکسی

18

- برای تسکین درد در زایمان های دشوار دارو ضرورت دارد. در صورتی که داروها در مقادیر زیاد تجویز شوند، ممکن است زایمان را (1) کرده و حالت (2) در نوزاد ایجاد کنند که بر رابطه اولیه مادر، بچه تأثیر می گذارند.

1-طولانی
2-افسرده

19

- (1) در موارد اضطراری پزشکی و ناراحتی جدی مادر، و گاهی زمانی که بچه ها در (2) قرار دارند، موجه هستند. زایمان سزارین افزایش بین المللی یافته است. زایمان های سزارین غیر ضروری زیادی، مخصوصا در ایالات متحده صورت می گیرند.

1-زایمان های سزارین
2-وضع کفل

20

- بچه های (1) و کم وزن به هنگام تولد، به احتمال خیلی زیاد از مادران فقیر زاده می شوند. در مقایسه با بچه های زودرسی که وزن آنها از نظر مدت زمانی که در رحم بوده اند مناسب است. بچه های (2) یا نارس به احتمال بیشتری رشد نامناسب خواهند داشت. ظاهر شکننده و عدم پاسخ دهی، به علاوه رفتار تحریک پذیر بچه های زودرس می توانند باعث شوند که والدین حساسیت کمتری در مراقبت کردن از آنها نشان دهند.

1-زودرس
2-سبک تر از حد انتظار

21

- در مراکز مراقبت ویژه، مداخله هایی تحریک خاصی را تأمین می کنند. مداخله های دیگر به والدین یاد می دهند چگونه از بچه های خود مراقبت کرده و با آنها تعامل کنند. در صورتی که بچه های زودرس در خانواده های تحت استرس و کم درآمد زندگی کنند. (1) ضرورت دارد. علت اصلی مرگ و میر کودک، (2) به هنگام تولد است.

1-مداخله بلند مدت و فشرده
2-وزن کم

22

- بچه ها زندگی را بامهارتهای چشمگیری برای ارتباط برقرار کردن با دنیای مادی و اجتماعی خود آغاز می کنند بازتاب ها واضح ترین الگوهای (1) نوزادان هستند. برخی از بازتاب ها ارزش بقا دارند، دیگران شالوده مهارت های حرکتی آزادی را تشکل می دهند و بازتاب های دیگر به روابط اجتماعی اولیه کمک می کنند.

1-رفتار سازمان یافته