3. Final Call Flashcards Preview

ENA.7 > 3. Final Call > Flashcards

Flashcards in 3. Final Call Deck (37):
1

kaatopaikka

landfill

2

tantaali, metalli, jonka sulamispiste on erittäin alhainen

tantalum

3

antimony, myrkyllinen metalli

antimony

4

lyijy

lead

5

myrkky

toxin

6

suodattua

leach

7

miettiä

ponder

8

selvin vaihtoehto

obvious bet

9

jäte

waste

10

toteuttaa

carry out

11

pidentää

prolong

12

systeemi

scheme

13

käsitellä

process

14

epämääräinen, jäljittämätön

untraceable

15

panna kuntoon

refurbish

16

innokas

keen

17

pyörittää, johtaa

run, ran, run

18

sisaren/veljenpoika

nephew

19

heittää pois, hylätä käytöstä

discard

20

sujua kuin rasvattu

work like clockwork

21

epämääräinen, ympäripyöreä

vague

22

tuontitulli

import duty

23

arka asia, kiistakysymys

a bit of an issue

24

päätellä

gather

25

roskainen

litter-strewn

26

tavata uudelleen

reacquaint

27

lopulta

eventually

28

vastine

equivalent

29

käypä hinta

going rate

30

alentaa hintaa

mark the price down

31

kolhiintunut

bashed

32

kunnostettu

reconditioned

33

väärennös

counterfeit, forgery

34

alkaa kiistellä, takertua pikkuasioihin

quibble

35

saarnaaja

preacher

36

lähteä, suunnata kulkunsa

head (off) for

37

moskeija

mosque