9. Rare, Medium or Well Done? Flashcards Preview

ENA.7 > 9. Rare, Medium or Well Done? > Flashcards

Flashcards in 9. Rare, Medium or Well Done? Deck (70):
1

jatkuva, alituinen

constant

2

sodankäynti

warfare

3

geenitutkija

geneticist

4

vihjata, antaa aiheen olettaa

imply

5

antropologi, ihmistieteilijä

anthropologist

6

myytti, uskomus

myth

7

todistaa oikeaksi

attest

8

osoittaa, perustaa

establish

9

ylemmyys

superiority

10

paljaaksi kaluttu

defleshed

11

asuttaa, vallata

occupy

12

jäänteet

remains

13

lukea jonkin tiliin

attribute

14

haaskansyöjä-

scavenging

15

hautaustapa

funerary practise

16

selostus

account

17

keksitty

fictive

18

Herran vuonna, jKr, ajanlaskun alun jälkeen

AD: Anno Domini

19

valtiollinen tapa, vakiintunut käytänne

state practice

20

vanki

captive

21

jättää jälkensä

furnish

22

muhennos

stew

23

seurata, olla mukana

accompany

24

käsitys

notion

25

surmattu

slain

26

omaksua, imeä

absorb

27

päätellä

conclude

28

ruumis

corpse

29

ei mitenkään

by no means

30

esivaltiollinen, ajalta jolloin valtioita ei vielä ollut

prestate

31

sisältää, sulkea sisäänsä

embed

32

genomi, geeniperimä

genome

33

karmea

gruesome

34

tulla esiin

emerge

35

arvioida

assess

36

laajuus

extent

37

puhkeaminen, epidemia

outbreak

38

hullun lehmän tauti, aivorappeumasairaus

mad cow disease (BSE)

39

saastunut

tainted

40

aivoja rappeuttava

brain-eroding

41

tauti, taudinkulku

pathology

42

epämuodostunut, viallinen

misshapen

43

prioni, tauteja aiheuttava proteiinimolekyyli

prion

44

laji

species

45

mädättää, pilata, mädäntyä

rot

46

hermokudos

neural tissue

47

altistuminen

exposure

48

uusi

novel

49

aivoja tuhoava

brain-wasting

50

harvakseltaan

at low incidence

51

oletettavasti

presumably

52

edesmennyt

deceased

53

heltymättä, tauotta

relentlessly

54

tyhjä, vailla

devoid

55

laantua

subside

56

hautajaissyömingit

mortuary feast

57

erottuva, selkeä

distinctive

58

geneettinen ominaispiirre

genetic signature

59

saada tartunta

be infected

60

syntyä, nousta esiin

arise, arose, arisen

61

vahvistaa

amplify

62

luonnonvalinta

natural selection

63

hajaantua

disperse

64

hahmotelma

scenario

65

geneettinen ajautuminen

genetic drift

66

alun perin

initially

67

perintö

heritage

68

esi-isä-

ancestral

69

jälkeläinen

descendant

70

yleisyys, vallitsevuus

prevalence