7. Going Nuclear? Flashcards Preview

ENA.7 > 7. Going Nuclear? > Flashcards

Flashcards in 7. Going Nuclear? Deck (50):
1

huomattava

substantial

2

vallitseva tila (lat.)

status quo

3

luonnostaan

inherently

4

siteerata, viitata

cite

5

laitos, voimala, tehdas

plant

6

poikkeama, harhautuminen

aberration

7

tarkoituksellisesti

intentionally

8

kytkeä pois päältä

disable

9

todennäköinen, mahdollinen

plausible

10

pahin mahdollinen uhkakuva

worst-case scenario

11

suhteutettuna

relative to

12

öljyntuotanto

petroleum extraction

13

jalostus

refining

14

(jätteiden) hävittäminen

disposal

15

vaarallinen

hazardous

16

saastuminen

contamination

17

ratkaiseva, elintärkeä

crucial

18

kohdistaa huomio, käsitellä

address

19

tukea valtion rahoituksella

subsidize

20

uusiutuva

renewable

21

saattaa huonoon valoon tai epäilyksen alaiseksi

discredit

22

valtionapu, tukiainen

subsidy

23

tekopyhä

hypocritical

24

nykyinen

current

25

suunnittelupöytä

drawing board

26

toteuttaa

implement

27

laitteisto, asennus

installation

28

edullinen, kustannustehokas

cost-effective

29

varastoiminen

storage

30

sähkövoimaverkko

power grid

31

päästö

emission

32

epävakaa

volatile

33

tavanomainen, perinteinen

conventional

34

likimäärin

in the order of

35

valtion suhtautuminen hiilidioksidipäästöihin

carbon policy

36

heikentyä

deteriorate

37

hiilidioksidipäästörajoitettu

carbon-constrained

38

arvioida

project

39

vallitseva

dominant

40

voimistaa, vahvistaa

amplify

41

määräys, pakottava asia

imperative

42

riippuvuus

reliance

43

sähköistäminen

electrification

44

verkkovirtaan liitettävä

plug-in

45

poistaa käytöstä, jäädä eläkkeelle

retire

46

lainsäädäntö

legislation

47

olla kahden tulen välissä

be torn

48

havaittu

perceived

49

kannattaja, puolestapuhuja

proponent

50

vaihtokauppa

tradeoff