Glossary: The Environment Flashcards Preview

ENA.7 > Glossary: The Environment > Flashcards

Flashcards in Glossary: The Environment Deck (30):
1

elinalue

habitat

2

eläimistö

fauna

3

ilmakehä

atmosphere

4

ilmaston lämpeneminen

global warming

5

kasvihuoneilmiö

greenhouse effect

6

kasvillisuus

vegetation, flora

7

kasvit ja eläimet

flora and fauna

8

kaupungistuminen

urbanisation

9

kestävä kehitys

sustainable development

10

kotoperäinen

indigenous

11

kuolla sukupuuttoon

become extinct, die out

12

luonnon monimuotoisuus

biodiversity

13

luonnonsuojelija

environmentalist, conservationist, nature activist

14

luonnonsuojelu

conservation

15

luonnossa hajoava

biodegradable

16

luontoystävällinen

eco-friendly, environmentally friendly

17

metsien tuhoaminen

deforestation

18

napajäätikkö

polar ice cap

19

otsonikato

ozone depletion

20

päästökauppa

emissions trading

21

sadanta, sademäärä

precipitation

22

salametsästäjä

poacher

23

sukupuuttoon kuoleminen

extinction

24

suojella

conserve

25

säilyttää

preserve

26

tunkeutujalaji

invasive species

27

uhanalainen laji

endangered species

28

villieläimet

wildlife

29

ylikansoittuminen

overcrowding, overpopulation

30

ympäristötuhojen lieventäminen

environmental mitigation