3.4.2017 - LGN Flashcards Preview

Deutsch > 3.4.2017 - LGN > Flashcards

Flashcards in 3.4.2017 - LGN Deck (54):
1

r Besieger / r Sieger

víťaz / víťaza

2

biesherige

doterajší

3

fortsetzen

pokračovať, postupovať

4

r Sieg

víťazstvo

5

e Angabe, -n

údaj, oznámenie

6

e Stimme, -n

hlas (vo voľbách), mienka

7

e Überzeugung

presvedčenie

8

r Strohmann

strašiak zo slamy, nastrčený človek

9

einsetzen

nastrčený

10

r Regierungschef

predseda vlády

11

e Macht

sila, moc, vláda

12

s Verfassungsrecht

ústavné právo

13

s Staatsoberhaupt, ä-e

hlava štátu

14

mitnehmen

vyberať, vziať so sebou

15

e Stichwahl, ä-e

užšia voľba

16

r Knappe

zbrojnoš, baník

17

knappe Frist

krátka doba

18

r Vorsprung, ü-e

náskok, výbežok

19

durchsetzen

presadiť, prenikať

20

mitteilen

oznámiť, dať vedieť, sprostredkovať

21

entfallen -> entfielen

pripadnúť -> pripadlo

22

fordern

požadovať, pýtať

23

fördern

poháňať, podporovať, ťažiť

24

wesentlich

podstatný, dôležitý, hlavný

25

bereit

pripravený, hotový

26

ankündigen

ohlasovať, oznámiť

27

e Auslieferung

vydanie (súdne), dodanie, dodávka

28

entgehen

újsť, premeškať

29

befragen

vypytovať sa, vypočuť

30

droht (es droht Gefahr)

hrozí (hrozí nebezpečenstvo)

31

r Streit

spor, hádka

32

r Alleingang

individuálne rozhodnutie, výkon jednotlivca

33

sich vereinigen

zlučovať sa, zhodovať sa

34

r Einfluss

vplyv, pôsobenie

35

offenbar

zjavne, zrejme

36

zugleich

zároveň, súčasne

37

r Sprengkopf, ö-e

bojová hlavica

38

verstoßen

zapudiť, vylúčiť

39

stocken

viaznuť, stagnovať, zrážať sa

40

aufstocken

zväčšiť, navýšiť, nadstaviť (poschodie)

41

bedroht (bedroht fühlen)

ohrozený (cítiť ohrozenie)

42

herrschen

vládnuť, panovať

43

e Dürre

sucho, suchota, vyprahnutosť

44

ebenfalls (danke, ebenfalls)

taktiež, rovnako, podobne (ďakujem, nápodobne)

45

e Weltgemeinschaft

svetové spoločenstvo

46

bislang

doposiaľ, dodnes

47

zögerlich

váhavo

48

rechtsgerichtet

pravicovo orientovaný

49

e Regierung

vláda, štátna moc

50

außerhalb

mimo, okrem, vonku

51

einschränken

obmedziť, zahradiť

52

verleihen

poskytnúť, udeliť

53

r Unterhalt

výživné, živobytie, údržba

54

e Lehranstalt

škola, učilište