Hra Funkenschlag Flashcards Preview

Deutsch > Hra Funkenschlag > Flashcards

Flashcards in Hra Funkenschlag Deck (23):
1

r Funken, -

iskra, elektroiskrové obrábanie

2

funken

signalizovať, iskriť

3

r Rohstoff, -e

surovina

4

e Übersichtskarte

prehľadná mapa

5

r Ablauf, ä-e

priebeh, tok, chod, postup

6

e Auszahlung

výplata, vyplatenie

7

e Auszählung

spočítanie, vypočítanie

8

e Spielregeln

pravidlá hry

9

mittels

prostredníctvom, pomocou

10

e Erschliessung

sprístupnenie, otvorenie

11

versorgen

zásobiť, opatriť, obstarať

12

während (des Spiel)

počas, v priebehu (hry)

13

r Ersteiger

horolezec

14

ersteigern

vydražiť, kúpiť v dražbe

15

stromgewinnen

"ťažiť"/získať prúd

16

gleichzeitig

zároveň, súčasne

17

achten

vážiť si, dbať

18

r Ausbau

vybudovanie, odmontovanie, výsek

19

voranzutreiben

hnať napred, poháňať vpred

20

wachsend

rastúci, stúpajúci

21

e Anzahl, ä-e

počet, množstvo

22

s Gebiet, -e

oblasť, územie, obvod, odbor

23

r Unterteil, -e

spodok, spodný diel, dolná časť