Deutsch ist einfach - N73 Flashcards Preview

Deutsch > Deutsch ist einfach - N73 > Flashcards

Flashcards in Deutsch ist einfach - N73 Deck (31):
1

verabreden

dohovoriť sa

2

ein trüber, verregneter Tag

zamračený, daždivý deň

3

bewaffnen

vyzbrojiť

4

geniessen

užívať si

5

besondern

zvláštny, osobitý, svojrázny

6

hart

tvrdý, tvrdo, bezcitne

7

vervollständigen

doplniť

8

bevor

predtým ako

9

e Vorschuleinrichtung, -en

predškolské zariadenie

10

ausgebildet

vzdelaný, vyškolený

11

sich widmen

venovať sa

12

r Förderunterricht

špeciálne zamerané vyučovanie

13

r Schritt, -e

krok

14

e Bildung

vzdelanie

15

schon gennant

už uvedený

16

überwechseln

prestúpiť

17

verlangen

žiadať, vyžadovať

18

r Abschluss, ü-e

ukončenie

19

r Gedanke, -n

myšlienka

20

sich bewerben um

uchádzať sa o

21

e Ausbildungstelle, -en

vzdelávacie zariadenie

22

auswählen

vybrať

23

ausüben

vykonávať

24

e Lehrstelle, -n

učňovské miesto

25

erlernen

vyučiť sa

26

vorbereiten

pripraviť

27

gleich

hneď

28

e Verschiedenheiten

rozdiely

29

e Einschulung, -en

zápis do 1. triedy

30

beeindrucken

dojať

31

e Aufnahmeprüfung, -en

príjmacia skúška