Enwicklung - rozne Flashcards Preview

Deutsch > Enwicklung - rozne > Flashcards

Flashcards in Enwicklung - rozne Deck (20):
1

vereinfachen

zjednodušiť

2

zu fördern

požadovať

3

breiten

rozprestrieť, rozširovať

4

ganzheitlich

celkový, úplný, všestranný

5

e Lösung

rozriešenie, rozpustenie

6

e Anwendung

aplikácia, použitie

7

e Entkopplung

rozpojenie, oddelenie

8

r Vordergrund

popredie, predpolie

9

e Eigenschaft

povaha, vlastnosť

10

benötigen

potrebovať

11

dadurch

preto, tadiaľ

12

e Vorlage

vzor, predloha, maketa

13

dienen

slúžiť, poslúžiť, byť prospešný

14

einheitlich

jednotný, zjednotený

15

zusätzlich

dodatočný, pomocný, pridružený

16

r Zugriff

prístup, zásah, zákrok

17

e Abbildung

obraz, zobrazenie, znázornenie

18

e Anbindung

pripútanie

19

rasch

rýchly, súrny

20

ehemals

prv, kedysi