45 Flashcards Preview

Lingua Latina III > 45 > Flashcards

Flashcards in 45 Deck (15):
1

studeo

snažím sa

(studeo, ere, dui)

2

expugno

vydobiť

(expugno, are, avi)

3

deleo

zničiť

(deleo, ere, evi)

4

defleo

oplakávam, plačem nad niečím

(defleo, ere, flevi)

5

imprudentia

nerozumnosť

(imprudentia, ae, f.)

6

displiceo

nepáčim sa, neľúbim sa

(displiceo, ere, cui)

7

otium

pokoj

(otium, ii, n.)

8

error

chyba

(error, oris, m.)

9

persevero

zotrvať

(persevero, are, avi)

10

puto

myslím

(puto, are, avi)

11

saeculum

storočie

(saculum, i, n.)

12

laetus

veselý

(laetus, a, um)

13

considero

uvažujem

(considero, are, avi)

14

adulescentia

mladosť

(adulescentia, ae, f.)

15

valetudo

zdravie

(valetudo, dinis, f.)