49 Flashcards Preview

Lingua Latina III > 49 > Flashcards

Flashcards in 49 Deck (24):
1

gratia

vďaka

(gratia, ae, f., gratias ago = ďakujem)

2

similitudo

podobnosť

(similitudo, dinis, f.)

3

modus

spôsob, miera

(modus, i, m.)

4

idem-qui

ten istý, ktorý
ako

5

gigno

plodím, rodím

(gigno, is, ere)

6

quicunque,
quaecunque,
quodcunque

ktorýkoľvek

7

ratio

spôsob

(ratio, onis, f.)

8

quisquis,
quisquid

ktokoľvek,
čokoľvek

9

natura

povaha

(natura, ae, f.)

10

plus valeo

viac platím, mám väčší vplyv

(plus valeo, es, ere)

11

hospitium

pohostinstvo, byt

(hospitium, ii, n.)

12

loco

prenajímam

(loco, are, avi)

13

triclinium

pohovka, gauč

(triclinium, ii, n.)

14

lectus

posteľ

(lectus, i, m.)

15

asellus

osol, somár

(asellu, i, m.)

16

quomodo

ktorým spôsobom, ako

17

bona

majetok

(bona, orum, n.)

18

nomino

menujem

(nomino, are, avi)

19

conservo

zachovávam

(conservo, are, avi)

20

aliquot

niekoľko

21

aequo

vyrovnávam sa

(aequo, are, avi)

22

una

spolu

23

convivium

hostina

(convivium, ii, n.)

24

accubo

ležím (pri stole), stolujem

(accubo, are)