46 Flashcards Preview

Lingua Latina III > 46 > Flashcards

Flashcards in 46 Deck (24):
1

violo

ruším

(violo, are, avi)

2

praebo me

preukazujem sa

3

tam

tak

4

placeo

páčim sa, ľúbim sa

(placeo, ere, cui)

5

appropinquo

približujem sa

(appropinquo, are, avi)

6

sustineo

zdržujem sa

(sustineo, ere, nui)

7

fugo

zaháňam (fugo, are, avi) na útek

8

asporto

odnesiem, odveziem

(asporto, are, avi)

9

oraculum

vešťiareň

(oraculum, i, n.)

10

navigo

plavím sa

(navigo, are, avi)

11

crudelis

ukrutný

(crudelis, e)

12

fatum

osud

(fatum, i, n.)

13

hic

tu

14

inimicitiae

nepriateľstvo

(inimicitiae, arum, f.)

15

iratus

rozhnevaný

(iratus, a, um)

16

dicrimen

nebezpečenstvo

(discrimen, minis, n.)

17

depono

odkladám

(depono, is, ere)

18

rursus

opäť, znova

19

attamen

ale predsa, jednako

20

preces

prosby

(preces, cum, f.)

21

mollio

miernim, obmäkčujem

(mollio, ire, ivi)

22

postquam

keď

23

neco

zabiť, usmrtiť (neco, are, avi)

24

privo

pripravujem o, zbavujem

(privo, are, avi|, privo vita = zbavujem života)