52 Flashcards Preview

Lingua Latina III > 52 > Flashcards

Flashcards in 52 Deck (22):
1

valde

veľmi

2

expleo

vyplňujem

expleo, ere, evi, etum

3

metus

strach

metus, us, m.

4

inceptum

začaté dielo, podujatie

inceptum, i, n.

5

timidus

bojazlivý

timidus, a, um

6

violo

ruším

violo, are, avi, atum

7

frequento

navštevujem (často), chodím

frequento, are

8

ludos specto

prizerám sa hrám

ludos specto, are

9

damnum

škoda, strata

damnum, i, n.

10

vexo

trápim sa

vexo, are, avi, atum

11

difficultas

ťažkosť

difficultas, atis, f.

12

superbia

pýcha

superbia, ae, f.

13

laetitia

radosť

laetitia, ae, f.

14

adiuvo

podporujem

adiuvo, are

15

preces

prosby

preces, cum, f.

16

impetro

dosiahnuť

impetro, are, avi, atum

17

currus

voz

currus, us, m.

18

orbis

kruh

orbis, is, m.

19

orbis caeli

klenba nebeská

20

veho

vozím

veho, is, ere

21

ardeo

horím

ardeo, ere

22

quoad