6. systematische review Flashcards Preview

Methoden en onderzoek 3 > 6. systematische review > Flashcards

Flashcards in 6. systematische review Deck (18)
Loading flashcards...
1
Q

methode v om gegevens te verzamelen bij sr =

A
 1. systematisch zoektocht naar relevante literatuur volgens vooraf vastgestelde valide criteria
 2. resultaten op overzichtelijke wijze samen brengen
2
Q

hoe beoordelen v methodologische kwaliteit bij te includeren studies v SR?

A

methodologische scorelijsten door tenminste 2 onderzoekers, onafhankelijk van elkaar. (bij discrepantie 3e persoon inroepen)

3
Q

heterogeniteit =

A

= indien studies te veel verschillen

-> onderzoekers kunnen hierdoor besluiten om oz te beperken tot SR zonder meta-analyse

4
Q

homogeniteit =

A

= wanneer studies ook op basisch v statische toets voldoende overeenkomen
-> er kan nu ‘gepoold’ worden in een meta-analyse

5
Q

een betrouwbare meta-analyse is gebaseerd op: (2)

A
 1. trials v goede methodologische kwaliteit +

2. een correcte systematic review

6
Q

wat levert een meta-analyse?

A

een schatting vh effect die nauwkeuriger is dan die van de afzonderlijke studies
(maar resultaat kan worden beïnvloed door bronnen v vertekening)

7
Q

wat kan men doen ipv het poolen vd effectschattingen v afzonderlijke studies?

A

= het samenbrengen v individuele patientengegevens

-> zo mogelijk omm verschillende vormen v bias te omzeilen en de klinische relevantie te vergroten

8
Q

hoe proberen bias te beperken bij sr?

A
 1. door uitgebreid te zoeken naar relevantie studies

2. deze te evaluren en selecteren obv valide criteria

9
Q

publicatiebias =

A

= valkuil
= studies die een voordeel aantonen v/e nieuwe behandeling, hebben grotere kans om gepubliceerd te worden
(+ engelstalige artikels rapporteren vaker voordeel dan anderstalige)

10
Q

waar wordt er opgelet bij het onderling vergelijken vd studies? (3)

A
 1. populatie
 2. protocollen
 3. meetinstrumenten
11
Q

background =

A

achtergrond vd vraagstelling wordt beschreven

meestal bestaand uit een literatuuroverzicht met bespreking vd belangrijkste publicaties binnen domein

12
Q

objectives =

A

verwoorden vd doelstelling(en) vd review

13
Q

search strategy =

A

expliciet en reproduceerbaar beschrijven v zoekstrategie + geraadpleegde databestanden /trefwoorden etc

14
Q

methods of review =

A

reviewprotocol wordt beschreven (wijze v selecteren, beoordelen, toetsen v heterogeniteit etc)

15
Q

acknowledgements =

A

deel waarin de reviewers mensen bedanken

16
Q

conflict of interests =

A

beschrijving hoe de reviewer(s) belang hebben bij het oz

17
Q

voordelen Systematic review = (4)

A
 1. resultaten v meta-analyse kunnen worden geëxtrapoleerd naar grotere populatie
 2. precisie en accuraatheid v schatting wordt hoger door meer date te gebruiken voor statistische toets
 3. gemende resultaten v voorgaand oz kunnen worden geanalyseerd en verklaard
 4. het effect v moderatoren kan worden onderzocht (op variantie in effect-groottes)
18
Q

nadelen Systematic review (2 =)

A
 1. verschillende oz kunnen onder verschillende condities zijn uitgevoerd; resultaten soms niet op een betrouwbare manier met elkaar vergeleken
 2. publicatiebias: oz zonder significante uitkomst of met negatief resultaat vaak niet gepubliceerd