9.Slaapstoornissen Flashcards

1
Q

Kenmerken primaire insomnia

A
 1. Moeite met inslapen/doorslapen
 2. Niet uitgerust zijn na slaap
 3. Gedurende één maand
 4. sig mate van lijden
 5. Sig mate beperkingen sociaal of beroepsmatig functioneren
 6. Exclusie van andere slaapstoornissen, somatische aandoeningen, aan middelen gebonden stoornissen, andere psychiatrische aandoeningen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kenmerken primaire hypersomnia

A
 1. Overmatige slaperigheid
 2. Gedurende één maand
 3. Verlengde slaapepisodes of slaapepisodes overdag
 4. Sig mate van lijden
 5. Sig mate van beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren
 6. Exclusie: andere slaapstoornissen, somatisch aandoeningen, aan middelen gebonden stoornissen, andere psychische stoornis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Narcolepsie - kenmerken

A
 1. Onweerstaanbare aanvallen van een verkwikkende slaap
 2. Dagelijks gedurende drie maanden
 3. Kataplexie en/of hypnopompe of hypnagoge hallucinaties of slaapparalyse
 4. Exclusie van andere oorzaken
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Slaapgebonden ademhalingsstoornis - kenmerken

A
 1. Overmatige slaperigheid of insomnia als gevolg van slaapgebonden ademhalingsstoornis

—> OSAS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek - kenmerken

A
 1. Aanhoudend/ recidiverend patroon ontregeling slaap dat leidt tot overmatige slaperigheid of insomnia
 2. Gevolg van niet overeenkomend slaap-wakker-ritme
 3. Sig lijden
 4. Exclusie andere oorzaken
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek - varianten

A
Intrinsiek:
1. Vertraagdeslaapfase
2. Vervriegdeslaapfase
Extrinsiek:
3. Jetlage-syndroom
4. Ploegendienst-syndroom
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Dyssomnia niet anders omschreven

A
 1. Door omgevingsfactoren
 2. Voortdurende slaapdeprivatie
 3. Restless legs syndrome
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Nachtmerries- kenmerken

A
 1. Herhaaldelijk wakker worden tijdens belangrijke slaapperiodes
 2. Gedetailleerde herinneringen aan lange en buitengewoon angstaanjagende dromen (bedreiging leven/veiligheid/eigenwaarde)
 3. In tweede helft van de slaapperiode
 4. Snel georiënteerd en alert bij ontwaken
 5. Exclusie andere aandoeningen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Pavor nocturnus - kenmerken

A
 1. Recidiverende episodes van plotseling wakker worden (tijdens eerste deel belangrijke slaapperiode) beginnend met paniekerige schreeuw
 2. Intense angst en autonome arousal
 3. Nauwelijks reageren op geruststellingen
 4. Verward en gedesoriënteerd
 5. Geen gedetaileerde droomherinnering
 6. Amnesie voor episode
 7. Sig lijden
 8. Exclusie anderen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Slaapwandelen - kenmerken

A
 1. Recidiverende episodes van uit bed komen tijdens slaap en rondlopen (tijdens 1ste deel belangrijke slaapperiode)
 2. Uitdrukkingsloze starende gelaatsuitdrukking tijdens slaapwandelen
 3. Reageert nauwelijks op pogingen van contact
 4. Met grote moeite gewekt
 5. Bij ontwaken een amnesie voor slaapwandelepisode
 6. Geen beperkingen in geestelijke activiteit/ gedrag
 7. Sig lijden
 8. Exclusie anderen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Behandeling insomnia

A
 1. Levensstijl
 2. Slaaphygiëne
 3. Stimuluscontrole
 4. Slaaprestrictie
 5. Cognitieve gedragstherapie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Behandeling narcolepsie

A
 1. Cave levensbedreigende situaties
 2. Niet-specifieke gedragsbehandeling (bevordering slaaphygiëne)
 3. Medicatie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Behandeling slaapgebonden ademhalingsstoornis

A
 1. CPAP

2. Chirurgie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek

A
 1. Blootstelling aan licht

2. Melatonine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

RLS behandeling

A

Medicatie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Nachtmerries behandeling

A
 1. (Cog) gedragstherapie
 2. Hypnose
 3. Medicatie
17
Q

Slaapwandelen/pavor nocturnus

A
 1. Stressreductietechnieken
 2. Hypnose
 3. Medicatie