A1+A2: Kapitel 5 Flashcards Preview

Swedish A1+A2 > A1+A2: Kapitel 5 > Flashcards

Flashcards in A1+A2: Kapitel 5 Deck (150)
Loading flashcards...
1

to be in the habit of doing something, usually do something

att bruka, brukar, brukade, brukat

1

ofta

often

2

(a) leisure time

fritid, fritiden

3

alltid

always

4

Tuesday

tisdag, tisdagen, tisdagar, tisdagarna

6

vattengympa (vard.) = vattengymnastik

(a) water aerobics, aqua class (informal)

7

(a) water

vatten, vattnet

7

seldom, rarely

sällan

8

gympa =gymnastik

(an) aerobics

9

at home

hemma

10

ibland

sometimes

11

Sunday

söndag

13

att träna, tränar, tränade, tränat

to exercise, practise, train

14

a dog

hund, hunden, hundar, hundarna

15

an email

e-pos, e-posten

15

Monday

måndag

16

a mate, friend (informal)

kompis, kompisen, kompisar, kompisarna (vard.)

18

a choir

kör, kören, körer, körerna

19

fantastic (adj.)

fantastisk, fantastiskt, fantastiska

20

a garden

trädgård, trädgården, trädgårdar, trädgårdarna

21

big (adj.)

stor, stort, stora

22

blomma, blomman, blommor, blommorna

a flower

23

to go, ride, drive

att åka åker, åkte, åkt

23

på landet

in the countryside

24

an auction

auktion, auktionen, auktioner, auktionerna

26

to hunt, go hunting

att jaga, jagar, jagade, jagat

27

to fish, go fishing

att fiska, fiskar, fiskade, fiskat

28

a library

bibliotek, biblioteket, bibliotek, biblioteken

29

(a) winter

vinter, vintern, vintrar, vintrarna

30

to discuss

att diskutera, diskuterar, diskuterade, diskuterat