A1+A2: Kapitel 3 Flashcards Preview

Swedish A1+A2 > A1+A2: Kapitel 3 > Flashcards

Flashcards in A1+A2: Kapitel 3 Deck (250)
Loading flashcards...
1

a number, counting word

räkneord, räkneordet, räkneord, räkneorden

2

a cardinal number

grundtal, grundtalet, grundtal, grundtalen

3

to practise

att öva, övar, övade, övat

4

even (adj.)

jämn, jämnt, jämna

5

a number, sum

also: a speech, apostrophe

tal, talet, tal, talen

6

odd (adj.)

udda

7

to count

att räkna, räknar, räknade, räknat

8

baklänges

backwards (adv.)

9

efter (prep.)

after

10

to throw

att kasta, kastar, kastade, kastat

11

a die/dice

tärning, tärningen, tärningar, tärningarna

12

a street

gata, gatan, gator, gatorna

13

a (certain) number (e.g. telephone/social security number)

nummer, numret, nummer, numren

13

När är du född?

When were you born?

14

a phone number

telefonnummer, telefonnumret, telefonnummer, telefonnumren

16

when (adv.)

när

17

born (adj.)

född, fött, födda

18

old (adj.)

gammal, gammalt, gamla

19

Ojojoj!

Oh yes! (interj.)

20

very, much (adv.)

mycket

21

jamen

OK, but ... (interj.)

22

faktiskt

actually (adv.)

23

jag fyller

I'll be ... (age)

24

to turn (e.g. 40)

fylla, fyller, fyllde, fyllt also: to fill

25

this year (adv.)

i år

25

Hur mycket är klockan?

What time is it?

26

how many

hur många

27

halv sju

half past six

28

a clock, watch

klocka, klockan, klockor, klockorna

30

half (adj.)

halv, halvt, halva

31

den

it (pron.)

32

över = slut

over, past (adv.)

32

Kan du klockan?

Can you tell the time?

33

a quarter

kvart, kvarten, kvartar, kvartarna

35

second (unit of time)

sekund, sekunden, sekunder, sekunderna

36

minute (unit of time)

minut, minuten, minuter, minuterna

37

a half hour

halvtimme, halvtimmen, halvtimmar, halvtimmarna

38

hour

timme, timmen, timmar, timmarna

39

time = a certain period

tid, tiden, tider, tiderna

40

to begin

att börja, börjar, började, börjat

41

to end, finish

att sluta, slutar, slutade, slutat

42

sharp, on the dot (adv.)

prick = precis

43

a film

film, filmen, filmer, filmerna

44

hur dags? = vilken tid?

(at) what time (adv.)

45

a lunch

lunch, lunchen, luncher, luncherna

46

to wake up

att vakna, vaknar, vaknade, vaknat

47

to eat

att äta, äter, åt, ätit

48

active (adj.)

aktiv, aktivt, aktiva

49

to get up

att stiga (stiger, steg, stigit) upp

50

directly, right away (adv.)

direkt, direkta

51

a breakfast

frukost, frukosten, frukostar, frukostarna

52

to take

att ta, tar, tog, tagit

53

a dance course, dance classes

danskurs, danskursen, danskurser, danskurserna

54

mellan

between (prep.)

55

to dance

att dansa, dansar, dansade, dansat

56

(a) line dance

lindans, lindansen, lindanser, lindanserna

57

hungry (adj.)

hungrig, hungrigt, hungriga

58

förstås (adv.)

of course

58

pommes frites

potato chips, french fries

59

a steak

biff, biffen, biffar, biffarna

61

(a) sauce béarnaise

bearnaisesås, bearnaisesåsen, bearnaisesåser, bearnaisesåserna

62

a sauce

sås, såsen, såser, såserna

63

yummy! (interj.)

mums!

64

to walk (about)

att promenera, promenerar, promenerade, promenerat

65

home (adv.)

hem

66

det

it (pron.)

66

på eftermiddagen

in the afternoon

68

på eftermiddagen (adv.)

in the afternoon

69

an afternoon

eftermiddag, eftermiddagen, eftermiddagar, eftermiddagarna

70

an email

mejl, mejlet, mejl, mejlen

71

a friend

vän, vännen, vänner, vännerna

72

a dinner

middag, middagen, middagar, middagarna

73

to wash up, wash the dishes

att diska, diskar, diskade, diskat

74

to play (e.g. hockey, oboe)

att spela, spelar, spelade, spelat

75

a piano

piano, pianot, pianon, pianona

76

a present, gift

present, presenten, presenter, presenterna

77

a favourite programme

favoritprogram, favoritprogrammet, favoritprogram, favoritprogrammen

78

sedan

then, afterwards (adv.)

79

att gå och lägga sig

to go to bed

80

to lay, place, put

att lägga, lägger, la/lade, lagt

81

to go to sleep

att somna, somnar, somnade, somnat

82

a subject

subjekt, subjektet, subjekt, subjekten

83

under, below (adv.)

under

84

to see

att se, ser, såg, sett

85

a system

system, systemet, system, systemen

86

a couple

par, paret, par, paren

87

bredvid (adv.)

next to

88

to change

att byta, byter, bytte, bytt

89

a role

roll, rollen, roller, rollerna

90

ordinary, common (adj.)

vanlig, vanligt, vanliga

91

på kvällen (adv.)

in the evening

92

an evening

kväll, kvällen, kvällar, kvällarna

93

bestämd form

(the) definite form

94

definite (adj.)

bestämd, bestämt, bestämda

95

a form

form, formen, former, formerna

96

singular (adj.)

singular, singulart, singulara

97

to fill in

att fylla (fyller, fyllde, fyllt) i

98

to tell

att berätta, berättar, berättade, berättat

99

happy (adj.)

glad, glatt, glada

100

an elk, moose

älg, älgen, älgar, älgarna

101

osv ( = och så vidare)

etc (and so on)

102

even if ...

även om ...

103

to know

att veta, vet, visste, vetat

104

to choose

att välja, väljer, valde, valt

105

from, out of (adv.)

ur

106

a box, square

ruta, rutan, rutor, rutorna

107

to switch/turn on

att sätta (sätter, satte, satt) på

108

to smoke

att röka, röker, rökte, rökt

109

to park

att parkera, parkerar, parkerade, parkerat

110

straight ahead (adv.)

rakt fram

111

fram (adv.)

forward

112

NK

the name of a department store in Stockholm

113

höger, högern

(the) right

114

vänster, vänstern

(the) left

115

a side, page

sida, sidan, sidor, sidorna

116

an instruction

instruktion, instruktionen, instruktioner, instruktionerna

117

to open

att öppna, öppnar, öppnade, öppnat

118

a door

dörr, dörren, dörrar, dörrarna

119

to close, shut

att stänga, stänger, stängde, stängt

119

a window

fönster, fönstret, fönster, fönstren

120

to read out loud/aloud

att läsa (läser, läste, läst) upp

122

to follow

att följa, följer, följde, följt

123

to sing

att sjunga, sjunger, sjöng, sjungit

124

other, different (adj.)

annan, annat, andra

125

a way, manner

sätt, sättet, sätt, sätten

126

räkneord, räkneordet, räkneord, räkneorden

a number, counting word

127

grundtal, grundtalet, grundtal, grundtalen

a cardinal number

128

att öva, övar, övade, övat

to practise

129

jämn, jämnt, jämna

even (adj.)

130

tal, talet, tal, talen

a number, sum

also: a speech, apostrophe

131

udda

odd (adj.)

132

att räkna, räknar, räknade, räknat

to count

133

backwards (adv.)

baklänges

134

after

efter (prep.)

135

att kasta, kastar, kastade, kastat

to throw

136

tärning, tärningen, tärningar, tärningarna

a die/dice

137

gata, gatan, gator, gatorna

a street

138

nummer, numret, nummer, numren

a (certain) number (e.g. telephone/social security number)

139

When were you born?

När är du född?

140

telefonnummer, telefonnumret, telefonnummer, telefonnumren

a phone number

141

när

when (adv.)

142

född, fött, födda

born (adj.)

143

gammal, gammalt, gamla

old (adj.)

144

Oh yes! (interj.)

Ojojoj!

145

mycket

very, much (adv.)

146

OK, but ... (interj.)

jamen

147

actually (adv.)

faktiskt

148

I'll be ... (age)

jag fyller

149

fylla, fyller, fyllde, fyllt also: to fill

to turn (e.g. 40)

150

i år

this year (adv.)

151

What time is it?

Hur mycket är klockan?

152

hur många

how many

153

half past six

halv sju

154

klocka, klockan, klockor, klockorna

a clock, watch

155

halv, halvt, halva

half (adj.)

156

it (pron.)

den

157

over, past (adv.)

över = slut

158

Can you tell the time?

Kan du klockan?

159

kvart, kvarten, kvartar, kvartarna

a quarter

160

sekund, sekunden, sekunder, sekunderna

second (unit of time)

161

minut, minuten, minuter, minuterna

minute (unit of time)

162

halvtimme, halvtimmen, halvtimmar, halvtimmarna

a half hour

163

timme, timmen, timmar, timmarna

hour

164

tid, tiden, tider, tiderna

time = a certain period

165

att börja, börjar, började, börjat

to begin

166

att sluta, slutar, slutade, slutat

to end, finish

167

prick = precis

sharp, on the dot (adv.)

168

film, filmen, filmer, filmerna

a film

169

(at) what time (adv.)

hur dags? = vilken tid?

170

lunch, lunchen, luncher, luncherna

a lunch

171

att vakna, vaknar, vaknade, vaknat

to wake up

172

att äta, äter, åt, ätit

to eat

173

aktiv, aktivt, aktiva

active (adj.)

174

att stiga (stiger, steg, stigit) upp

to get up

175

direkt, direkta

directly, right away (adv.)

176

frukost, frukosten, frukostar, frukostarna

a breakfast

177

att ta, tar, tog, tagit

to take

178

danskurs, danskursen, danskurser, danskurserna

a dance course, dance classes

179

between (prep.)

mellan

180

att dansa, dansar, dansade, dansat

to dance

181

lindans, lindansen, lindanser, lindanserna

(a) line dance

182

hungrig, hungrigt, hungriga

hungry (adj.)

183

of course

förstås (adv.)

184

potato chips, french fries

pommes frites

185

biff, biffen, biffar, biffarna

a steak

186

bearnaisesås, bearnaisesåsen, bearnaisesåser, bearnaisesåserna

(a) sauce béarnaise

187

sås, såsen, såser, såserna

a sauce

188

mums!

yummy! (interj.)

189

att promenera, promenerar, promenerade, promenerat

to walk (about)

190

hem

home (adv.)

191

it (pron.)

det

192

in the afternoon

på eftermiddagen

193

in the afternoon

på eftermiddagen (adv.)

194

eftermiddag, eftermiddagen, eftermiddagar, eftermiddagarna

an afternoon

195

mejl, mejlet, mejl, mejlen

an email

196

vän, vännen, vänner, vännerna

a friend

197

middag, middagen, middagar, middagarna

a dinner

198

att diska, diskar, diskade, diskat

to wash up, wash the dishes

199

att spela, spelar, spelade, spelat

to play (e.g. hockey, oboe)

200

piano, pianot, pianon, pianona

a piano

201

present, presenten, presenter, presenterna

a present, gift

202

favoritprogram, favoritprogrammet, favoritprogram, favoritprogrammen

a favourite programme

203

then, afterwards (adv.)

sedan

204

to go to bed

att gå och lägga sig

205

att lägga, lägger, la/lade, lagt

to lay, place, put

206

att somna, somnar, somnade, somnat

to go to sleep

207

subjekt, subjektet, subjekt, subjekten

a subject

208

under

under, below (adv.)

209

att se, ser, såg, sett

to see

210

system, systemet, system, systemen

a system

211

par, paret, par, paren

a couple

212

next to

bredvid (adv.)

213

att byta, byter, bytte, bytt

to change

214

roll, rollen, roller, rollerna

a role

215

vanlig, vanligt, vanliga

ordinary, common (adj.)

216

in the evening

på kvällen (adv.)

217

kväll, kvällen, kvällar, kvällarna

an evening

218

(the) definite form

bestämd form

219

bestämd, bestämt, bestämda

definite (adj.)

220

form, formen, former, formerna

a form

221

singular, singulart, singulara

singular (adj.)

222

att fylla (fyller, fyllde, fyllt) i

to fill in

223

att berätta, berättar, berättade, berättat

to tell

224

glad, glatt, glada

happy (adj.)

225

älg, älgen, älgar, älgarna

an elk, moose

226

etc (and so on)

osv ( = och så vidare)

227

även om ...

even if ...

228

att veta, vet, visste, vetat

to know

229

att välja, väljer, valde, valt

to choose

230

ur

from, out of (adv.)

231

ruta, rutan, rutor, rutorna

a box, square

232

att sätta (sätter, satte, satt) på

to switch/turn on

233

att röka, röker, rökte, rökt

to smoke

234

att parkera, parkerar, parkerade, parkerat

to park

235

rakt fram

straight ahead (adv.)

236

forward

fram (adv.)

237

the name of a department store in Stockholm

NK

238

(the) right

höger, högern

239

(the) left

vänster, vänstern

240

sida, sidan, sidor, sidorna

a side, page

241

instruktion, instruktionen, instruktioner, instruktionerna

an instruction

242

att öppna, öppnar, öppnade, öppnat

to open

243

dörr, dörren, dörrar, dörrarna

a door

244

att stänga, stänger, stängde, stängt

to close, shut

245

fönster, fönstret, fönster, fönstren

a window

246

att läsa (läser, läste, läst) upp

to read out loud/aloud

247

att följa, följer, följde, följt

to follow

248

att sjunga, sjunger, sjöng, sjungit

to sing

249

annan, annat, andra

other, different (adj.)

250

sätt, sättet, sätt, sätten

a way, manner