A1+A2: Kapitel 3 Flashcards Preview

Swedish A1+A2 > A1+A2: Kapitel 3 > Flashcards

Flashcards in A1+A2: Kapitel 3 Deck (250)
Loading flashcards...
1

a number, counting word

räkneord, räkneordet, räkneord, räkneorden

2

a cardinal number

grundtal, grundtalet, grundtal, grundtalen

3

to practise

att öva, övar, övade, övat

4

even (adj.)

jämn, jämnt, jämna

5

a number, sum

also: a speech, apostrophe

tal, talet, tal, talen

6

odd (adj.)

udda

7

to count

att räkna, räknar, räknade, räknat

8

baklänges

backwards (adv.)

9

efter (prep.)

after

10

to throw

att kasta, kastar, kastade, kastat

11

a die/dice

tärning, tärningen, tärningar, tärningarna

12

a street

gata, gatan, gator, gatorna

13

a (certain) number (e.g. telephone/social security number)

nummer, numret, nummer, numren

13

När är du född?

When were you born?

14

a phone number

telefonnummer, telefonnumret, telefonnummer, telefonnumren

16

when (adv.)

när

17

born (adj.)

född, fött, födda

18

old (adj.)

gammal, gammalt, gamla

19

Ojojoj!

Oh yes! (interj.)

20

very, much (adv.)

mycket

21

jamen

OK, but ... (interj.)

22

faktiskt

actually (adv.)

23

jag fyller

I'll be ... (age)

24

to turn (e.g. 40)

fylla, fyller, fyllde, fyllt also: to fill

25

this year (adv.)

i år

25

Hur mycket är klockan?

What time is it?

26

how many

hur många

27

halv sju

half past six

28

a clock, watch

klocka, klockan, klockor, klockorna

30

half (adj.)

halv, halvt, halva