A1+A2: Kapitel 4 Flashcards Preview

Swedish A1+A2 > A1+A2: Kapitel 4 > Flashcards

Flashcards in A1+A2: Kapitel 4 Deck (130)
Loading flashcards...
1

a tomato

tomat, tomaten, tomater, tomaterna

2

a phone card

telefonkort, telefonkortet, telefonkort, telefonkorten

3

an apple

äpple, äpplet, äpplen, äpplena

4

a ticket

biljett, biljetten, biljetter, biljetterna

5

an orange (fruit)

apelsin, apelsinen, apelsiner, apelsinerna

6

a cinema, movie theatre

bio, bion (biografer, biograferna)

7

a vampire

vampyr, vampyren, vampyrer, vampyrerna

7

please (colloquial)

tack

8

a kiosk

kiosk, kiosken, kiosker, kioskerna

10

an underground, subway

tunnelbana, tunnelbanan, tunnelbanor, tunnelbanorna

11

det blir ...

that'll be ...

12

to be, become, get

att bli, blir, blev, blivit

13

a crown

krona, kronan, kronor, kronorna

14

a café

kafé, kaféet, kaféer, kaféerna

15

a cup

kopp, koppen, koppar, kopparna

15

den här

this (one)

16

a bun, (sweet) roll

bulle, bullen, bullar, bullarna

17

den där

that (one)

18

för

for

20

to buy

att köpa, köper, köpte, köpt

21

to sell

att sälja, säljer, sålde, sålt

22

a concert

konsert, konserten, konserter, konserterna

23

Jag skulle vilja ha ...

I'd like (to have) ...

24

(to) shall, will

att skola, ska, skulle, –

24

varsågod

there you are

25

to want (to)

att vilja, vill, ville, velat

26

Will that be all?

Var det bra så?

27

Jag vill ha ...

I want ...

29

Kan jag få ...

Can I have ...

29

yes, of course

javisst

30

to get

att få, får, fick, fått

32

an auxiliary verb

hjälpverb, hjälpverbet, hjälpverb, hjälpverben

33

a phrase

fras, frasen, fraser, fraserna

34

a dialogue

dialog, dialogen, dialoger, dialogerna

34

a cinnamon bun/roll

kanelbulle, kanelbullen, kanelbullar, kanelbullarna

35

a newspaper

tidning, tidningen, tidningar, tidningarna

37

a chocolate cake, bar of chocolate

chokladkaka, chokladkakan, chokladkakor, chokladkakorna

37

för varandra

to each other

38

(a) chocolate

choklad, chokladen, choklader, chokladerna

40

a technical appliance shop

teknikaffär, teknikaffären, teknikaffärer, teknikaffärerna

41

to cost (verb)

att kosta, kostar, kostade, kostat

42

a subscription

abonnemang, abonnemanget, abonnemang, abonnemangen

43

utan

without (prep.)

44

a camera

kamera, kameran, kameror, kamerorna

44

that's right

just det

45

a computer game

dataspel, dataspelet, dataspel, dataspelen

47

(a) stereo (equipment)

stereo, stereon, stereor, stereorna

48

a digital camera

digitalkamera, digitalkameran, digitalkameror, digitalkamerorna

49

a home cinema system

hemmabiosystem, hemmabiosystemet

50

a headset

headset, headsetet, headset, headseten

51

a letter (of the alphabet)

bokstav, bokstaven, bokstäver, bokstäverna

52

a green/red/yellow pepper

paprika, paprikan, paprikor, paprikorna

52

grape

druva (-n, -or, -orna)

54

a grape

druva, druvan, druvor, druvorna

55

a leek

purjolök, purjolöken, purjolökar, purjolökarna

55

at the market

på torget

56

a pear

päron, päronet, päron, päronen

58

a market (place)

torg, torget, torg, torgen

59

a noun

substantiv, substantivet, substantiv, substantiven

60

a plural

plural, pluralen, pluraler, pluralerna

61

to use

att använda, använder, använde, använt

62

för att

(in order) to

63

irregular (adj.)

oregelbunden, oregelbundet, oregelbundna

64

a (small) piece of paper

lapp, lappen, lappar, lapparna

65

annan, annat, andra

other (pron.)

66

tomat, tomaten, tomater, tomaterna

a tomato

67

telefonkort, telefonkortet, telefonkort, telefonkorten

a phone card

68

äpple, äpplet, äpplen, äpplena

an apple

69

biljett, biljetten, biljetter, biljetterna

a ticket

70

apelsin, apelsinen, apelsiner, apelsinerna

an orange (fruit)

71

bio, bion (biografer, biograferna)

a cinema, movie theatre

72

vampyr, vampyren, vampyrer, vampyrerna

a vampire

73

tack

please (colloquial)

74

kiosk, kiosken, kiosker, kioskerna

a kiosk

75

tunnelbana, tunnelbanan, tunnelbanor, tunnelbanorna

an underground, subway

76

that'll be ...

det blir ...

77

att bli, blir, blev, blivit

to be, become, get

78

krona, kronan, kronor, kronorna

a crown

79

kafé, kaféet, kaféer, kaféerna

a café

80

kopp, koppen, koppar, kopparna

a cup

81

this (one)

den här

82

bulle, bullen, bullar, bullarna

a bun, (sweet) roll

83

that (one)

den där

84

for

för

85

att köpa, köper, köpte, köpt

to buy

86

att sälja, säljer, sålde, sålt

to sell

87

konsert, konserten, konserter, konserterna

a concert

88

I'd like (to have) ...

Jag skulle vilja ha ...

89

att skola, ska, skulle, –

(to) shall, will

90

there you are

varsågod

91

att vilja, vill, ville, velat

to want (to)

92

Var det bra så?

Will that be all?

93

I want ...

Jag vill ha ...

94

Can I have ...

Kan jag få ...

95

javisst

yes, of course

96

att få, får, fick, fått

to get

97

hjälpverb, hjälpverbet, hjälpverb, hjälpverben

an auxiliary verb

98

fras, frasen, fraser, fraserna

a phrase

99

dialog, dialogen, dialoger, dialogerna

a dialogue

100

kanelbulle, kanelbullen, kanelbullar, kanelbullarna

a cinnamon bun/roll

101

tidning, tidningen, tidningar, tidningarna

a newspaper

102

chokladkaka, chokladkakan, chokladkakor, chokladkakorna

a chocolate cake, bar of chocolate

103

to each other

för varandra

104

choklad, chokladen, choklader, chokladerna

(a) chocolate

105

teknikaffär, teknikaffären, teknikaffärer, teknikaffärerna

a technical appliance shop

106

att kosta, kostar, kostade, kostat

to cost (verb)

107

abonnemang, abonnemanget, abonnemang, abonnemangen

a subscription

108

without (prep.)

utan

109

kamera, kameran, kameror, kamerorna

a camera

110

just det

that's right

111

dataspel, dataspelet, dataspel, dataspelen

a computer game

112

stereo, stereon, stereor, stereorna

(a) stereo (equipment)

113

digitalkamera, digitalkameran, digitalkameror, digitalkamerorna

a digital camera

114

hemmabiosystem, hemmabiosystemet

a home cinema system

115

headset, headsetet, headset, headseten

a headset

116

bokstav, bokstaven, bokstäver, bokstäverna

a letter (of the alphabet)

117

paprika, paprikan, paprikor, paprikorna

a green/red/yellow pepper

118

druva (-n, -or, -orna)

grape

119

druva, druvan, druvor, druvorna

a grape

120

purjolök, purjolöken, purjolökar, purjolökarna

a leek

121

på torget

at the market

122

päron, päronet, päron, päronen

a pear

123

torg, torget, torg, torgen

a market (place)

124

substantiv, substantivet, substantiv, substantiven

a noun

125

plural, pluralen, pluraler, pluralerna

a plural

126

att använda, använder, använde, använt

to use

127

(in order) to

för att

128

oregelbunden, oregelbundet, oregelbundna

irregular (adj.)

129

lapp, lappen, lappar, lapparna

a (small) piece of paper

130

other (pron.)

annan, annat, andra