Adjective Basics Flashcards Preview

Doulingo Dutch > Adjective Basics > Flashcards

Flashcards in Adjective Basics Deck (68):
1

groot

big, large, great

2

klein

small

3

lang

long, tall

4

snel

fast

5

langzaam

slow

6

kort

short

7

zacht

soft

8

zwaar

hard, heavy

9

licht

light

10

sterk

strong

11

zwak

weak

12

jong

young

13

oud

old

14

zoet

sweet

15

zuur

sour

16

slecht

bad

17

belangrijk

important

18

moeilijk

difficult

19

goedkoop

cheap

20

interessant

interesting

21

gratis

free of charge

22

vol

full

23

leeg

empty

24

duur

expensive

25

vers

fresh

26

warm

warm, hot

27

het warm hebben

to feel warm/hot

28

koud

cold

29

het koud hebben

to feel cold

30

rustig

quiet

31

nat

wet

32

droog

dry

33

schoon

clean

34

net zoals

just like

35

big, large, great

groot

36

small

klein

37

long, tall

lang

38

fast

snel

39

slow

langzaam

40

short

kort

41

soft

zacht

42

hard, heavy

zwaar

43

light

licht

44

strong

sterk

45

weak

zwak

46

young

jong

47

old

oud

48

sweet

zoet

49

sour

zuur

50

bad

slecht

51

important

belangrijk

52

difficult

moeilijk

53

cheap

goedkoop

54

interesting

interessant

55

free of charge

gratis

56

full

vol

57

empty

leeg

58

expensive

duur

59

fresh

vers

60

warm, hot

warm

61

to feel warm/hot

het warm hebben

62

cold

koud

63

to feel cold

het koud hebben

64

quiet

rustig

65

wet

nat

66

dry

droog

67

clean

schoon

68

just like

net zoals