Aivojen kehitys ja hermoston tutkiminen Flashcards Preview

PS7 Biologisen psykologian kertaus (+uni) > Aivojen kehitys ja hermoston tutkiminen > Flashcards

Flashcards in Aivojen kehitys ja hermoston tutkiminen Deck (13):
1

Plastisiteetti eli muovautuvuus

Aivot ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Uusia synapsiyhteyksiä syntyy ja vanhoja poistuu, minkä seurauksena hermoverkot järjestäytyvät uudelleen.

Plastitisiteetti mahdollistaa kaiken oppimisen ja kuntoutumisen aivovaurioista.

2

Aivot kasvavat kooltaan, kun...

...kun hermosolut

 • lisääntyvät (sikiöaikana)
 • myelinisoituvat (geenien ohjaamassajärjestyksessä =>herkkyyskaudet)
 • haaroittuvat ja kasvavat (oppimisen seurauksena)

3

Hermoverkot organisoituvat, kun...

 • hermosolut vaeltavat paikoilleen (migraatio sikiökehityksen aikana)
 • hermosolut erikoistuvat tehtäviinsä
 • uusia synapseja syntyy ja turhia tuhoutuu

4

"Use it or loose it"  - periaate

Paljon käytetty hermosolu ja sen synpasiyhteydet säilyvät, vähän käytetty saattaa tuhoutua

5

Hermoston toimintaa heikentävät...

 • solujen tuhoutuminen elämäntapojen tai vanhenemisen seurauksena
 • haarakkeiden surkastuminen
 • myeliinitupen oheneminen
 • välittäjäaineiden erityksen väheneminen

  Seurauksena yleinen toiminnan hidastuminen

6

Ihmisen vanhetessa hermoston toimintakykyä säilyttävät...

 • jäljelle jääneet hermosolut kiihdyttävät toimintaansa
 • hermoverkot järjestyvät uudella tavalla (plastisiteetti)
 • fyysisesti ja psyykkisesti aktiivinen elämä hidastaa rappeutumista

7

Fysiologinen psykologia

Vaikutetaan hermostoon => mitataan vaikutuksia käyttäytymiseen

 • aivojen sähköinen ärsyttäminen
 • esim. Olds & Milner 1954 (rotta dopamiinikoukussa)
 • aivojen magneettinen lamauttaminen (TMS)
 • kemialliset aineet

8

Psykofysiologia

Vaikutetaan psyykeen (kognitiiviset tehtävät, tunteet yms.) => mitataan tai kuvataan muutoksia hermostossa

Mittavälineitä esim.

 • syke
 • EMG (lihasaktivaatio)
 • GSR (ihon sähkönjohtavuus)
 • esim. kortisolipitoisuus syljessä
 • EEG (aivojen sähköinen aktiivisuus)
 • Aivojen toiminnallisen kuvaamisen menetelmät jotka perustuvat verenkierron muutoksiin aivoissa (PET, fMRI)

 

9

PET

Antaa toiminnallista aivokuvaa

Lievästi radioaktiivinen aine verenkierrossa mahdollistaa sen kuvantamisen, missä solut käyttävät erityisesti happea; ongelmana se, että voidaan käyttää vain varsin lyhyitä tehtäviä
 

10

fMRI (funktionaalinen magneettikuvaus)

Antaa toiminnallista aivokuvaa

Vaikutettaan elimistössä vetyatomeihin ja niiden tuottamaan magneettikenttään, jolloin päästään kuvantamaan, missä osissa aivoja verenkierto (ja siis solujen toiminta) on erityisen aktiivista tietyllä hetkellä.
Ajallisesti ja paikallisesti tarkka kuva ja siksi
paljon käytetty menetelmä kognitiivisen  neurotieteen  tutkimuksissa.
 

11

MRI eli hermoston magneettikuvaus

Saadaan kuvaa aivojen rakennemuutoksista (ei siis kerro mitään tietyn alueen aktivoitumisesta tietyllä hetkellä mutta vodiaan piakantaa jonkin alueen suureneminen tai kutistuminen tai vammautuminen)

12

CT/CAT eli hermoston röntgenkuvaus

Saadaan kuvaa aivojen rakennemuutoksista (ei siis kerro mitään tietyn alueen aktivoitumisesta tietyllä hetkellä mutta vodiaan piakantaa jonkin alueen suureneminen tai kutistuminen tai vammautuminen)

13

Toiminnallinen ja rakenteellinen aivokuvantaminen

Toiminnallinen aivokuvantaminen antaa tietoa, mikä aivojen osa on erityisen aktiivinen tai passiivinen tiettyä tehtävää suoritettaessa. Se kertoo sisi sisitä, mikä aivojen osa vastaa mistäkin toiminnasta eli lokalisaatiosta.

Rakenteellinen aivokuvantaminen antaa tietoa, millaisia muutoksia aivojen rakenteissa on tapahtunut. Esim. Maguiren lontoolaistaksikukseja koskeneessa tutkimuksessa havaittiin että tietyt hippokampuksen osat, jotka liittyvä suuntien ja reittien hahmottamiseen ja muistamiseen olivat sitä suuremmat, mitä kauemmin ihminen oli toiminut taksikuskina.