Vireys, uni ja tietoisuus Flashcards Preview

PS7 Biologisen psykologian kertaus (+uni) > Vireys, uni ja tietoisuus > Flashcards

Flashcards in Vireys, uni ja tietoisuus Deck (22):
1

vireys

elimistön fyysinen aktiivisuustaso, toimintavalmius (myös kokemus omasta toimintatarmosta)

2

vireyden mittaaminen

pulssi, ihon sähkönjohtokyky (SCR), EEG (aivojen sähköinen aktiivisuus)

3

vireystilan ja suorituksen suhde

alhainen tai liian korkea vireys haittaavat keskittymistä vaativaa suoritusta, mutta rutiinitehtävissä vastaavaa vaikutusta ei näy yhtä voimakkaasti

4

vireyteen vaikuttavat tekijät

  • aivoverkosto (RAS), aineenvaihdunta ja aivojen kemialliset aineet säätelevät
  •  vuorokaudenaika
  • ulkoiset tekijät (esim. melu, lämpötila,ärsykkeet)
  • yleiskunto (uni, liikunta, ravinto)

5

sensorisen deprivaation kokeet

Alkuaan Hebbin tutkimus, jossa koehenkilöt laitetaan mahdollisimman virikkeettömään tilaan. Seurauksena ärtyneisyyttä, ahdistuneisuutta ja lopulta hallusinaatioita (alkaa siis vaikuttaa tietoisuutta muuttavasti)

6

unen vaiheet

1.-2. vaihe: kevyt uni
3. -4. vaih: syvä uni
5.  REM-uni eli vilkeuni

7

REM-uni

unen vaihe, jossa aivosähkökäyrä muistuttaa valvetilaa; unista suurin osa nähdään REM-unen aikana

8

unen merkitys

1) aivotoimintojen korjaaminen ja eheyttäminen (erityisesti syvä uni) 2) vuorokausirytmin säätely (biologinen kello pakottaa) 3) energiansäästö 4) kehityksen edistäminen (erityisesti REM) 5) muistitoimintojen edistäminen (erityisesti REM)

9

suprakiasmaattinen tumake

osa hypotalamusta, joka reagoi valoon ja säätelee sitä kautta unta

10

melatoniini

ns. unihormoni, jonka oletetaan vaikuttavan nukahtamiseen ja uneen

11

psykodynaaminen näkemys unista

- unissa ihmisen torjuttu, tiedostamaton puoli tulee esiin ja sitä voidaan työstää assosiaatioiden ja tulkintojen kautta
-unien symboliikka sekä yksilöllistä että yhteisöllistä

12

aktivaatio-synteesiteoria

unien logiikka syntyy hermoärsytyksen leviämisestä ilman ohjausta

13

evoluutiopsykologinen uniteoria

unet ovat evoluution kannalta merkittäviä uhkasimulaatioita (Revonsuo) - unien näkemisen kyky on auttanut ja auttaa selviämään erilaisista tilanteista valveilla

14

tietoisuus

- kyky havaita itsensä ja ympäröivä maailma tietoisesti - kyky ohjata ja arvioida omaa toimintaansa tietoisesti

15

tietoisuuden biologinen perusta

- mikään yksittäinen aivoalue ei vastaa tietoisuudesta (aivojen kokonaisaktiivisuus oleellisempaa) - split-brain: vasen aivopuolisko tietoisuudessa hallitsevampi kielen takia (Sperry, Gazzaniga)

16

tietoisuuden tasot

1) perustajunta (orientaatiorefleksi, ehdollistuminen) 2) perustietoisuus (kognitiiviset prosessit, ongelmanratkaisu) 3) Reflektiivinen tietoisuus (tietoisuus itsestä, mielen teoria)

17

dissosiatiivinen tila

kokemus oman itsen ulkopuolella olemisesta; erityistapauksena dissosiatiivinen identiteettihäiriö (sivupersoonahäiriö) esim. Eve (Thigpen ja Cleckley)

18

hypnoosi

tietoisuuden tila, jossa ihminen on hyvin rentoutunut ja avoin ulkopuolisille vaikutteille; ei kuitenkaan eroa EEG:ssä valvetilaan verrattuna

19

kognitiivinen näkemys tiedostamattomasta

- sisäiset mallit ohjaavat tarkkaavaisuutta, joka valitsee tietoisuuden sisällöt ulkomaailmasta/muistista varsin automaattisesti - tiedonkäsittelystä tiedostetaan usein vain lopputulos, ei vaiheita; automatisoitunutta ei tiedosteta - priming: tiedostamatta jäävät havainnot vaikuttavat - aivokuvaus: hermosto aktiivinen ennen kuin koetaan tietoisesti

20

psykodynaaminen näkemys tiedostamattomasta

Sigmund Freud:

  •  epämiellyttävät asiat torjutaan tiedostamattomaan
  • tiedostamaton vaikuttaa toimintaan enemmän kuin tietoinen (esim. ”lipsahdukset”)
  • torjuttujen asioiden tiedostaminen lisää hyvinvointia

21

sosiaalipsykologinen selitys hypnoosille

Hypnoosi on sosiaalinen tilanne, jossa aloitekyky vähenee ja yksilö on avoin toisen antamille ohjeille = ylenpalttinen yhteistyöhalukkuus

22

muuntuneen tietoisuuden selitys hypnoosille

Hypnoosi on tietoisuuden tila, joka vaikuttaa aistimiseen, muistamiseen, ajatuksiin ja käyttäytymiseen (realiteettien testaamisen heikkous, kuvittelun voimakkuus, tietoisen tarkkaavaisuuden äärimmäinen kapea-alaisuus)