Andre Verdenskrig Flashcards Preview

Samfunnsfag > Andre Verdenskrig > Flashcards

Flashcards in Andre Verdenskrig Deck (24):
1

Når startet den andre verdenskrig

1. September 1939 startet den andre verdenskrigen

2

Hvilke land var i aksemaktene

Tyskland, Italia og Japan

3

Hvilke land var med i de allierte

Storbritannia, Frankrike, Sovjetunionen og USA

4

Hva var den utløsende årsaken til andre verdenskrig

Den utløsende årsaken til andre verdenskrig var det tyske angrepet på Polen

5

Hva var årsakene til den andre verdenskrig

1 Det tyske angrepet på Polen

2 Versiallesfreden som la all skyld for første verdenskrig på Tyskland

3 Hitlers rasistiske og aggressive utenrikspolitikk var en grunn i seg selv

4 Dårlig samarbeid mellom landene gjorde at de så på hverandre med mistenksomhet, dette kunne lett bli krig

5 Et sterkt ønske om fred tillot Hitler å bryte Versiallesfreden og münchenavtalen. Hadde de andre landene protestert overfor hitler tidligere kunne kanskje krigen vært unngått.

6

Når kom Hitler til makta i Tyskland

1933

7

Når gikk Tyskland inn i Danmark

8 april 1940

8

Når gikk Tyskland inn i Norge

9 april 1940

9

Når gikk Tyskland inn i Belgia og Nederland

10 mai 1940

10

Hvilken liten fransk by ble 300 000 britiske og franske soldater evakuert fra

Dunkerque

11

Når bombet japanerne den amerikanske flåten på Pearl Harbor

7. Desember 1941

12

Hva het Sovjetunionen sin hær

Den røde arme

13

Når ble Mussolini avsatt og fengslet

1943

14

Hva var D-dagen

D-dagen var den dagen allierte tropper rykket inn i normandie for å jage tyskerne ut av landene som de hadde okkupert

15

Når ble tyskerne drevet ut av Paris

24 august 1944

16

Når kapitulerte Tyskland

8 mai 1945

17

Når ble atombomben little boy sluppet over Hiroshima

6 august 1945

18

Når ble atombomben fat man sluppet over nagasaki

9 august 1945

19

Hva var holocaust

Massedrapet på jøder i Europa

20

Hvor ble det vedtatt at alle jøder skulle sendes til konsentrasjonsleirer ( den endelige løsningen)

Wannsee i Berlin

21

Hvor mange norske jøder ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland og hvor mange kom tilbake

Det ble sendt 771 norske jøder til konsentrasjonsleirer i Tyskland og 34 kom tilbake

22

Hvilken gass ble brukt for å drepe jødene

Zyklon B

23

Hvor mange jøder ble drept under 2 verdenskrig og hvor mange av dem var barn

Det ble drept ca 6 millioner jøder under 2 verdenskrig og 1 million av dem var barn

24

Når sluttet den andre verdenskrig

2 september 1945