Første Verdenskrig Flashcards Preview

Samfunnsfag > Første Verdenskrig > Flashcards

Flashcards in Første Verdenskrig Deck (16):
1

Hva var dyrtid

For vanlige familier i Norge var det vanskelig å få tak i varer, og mat og brensel var dyrere enn før. Derfor ble første verdenskrig kalt dyrtid.

2

Når startet førsteverdenskrig

Første verdenskrig startet 1914

3

Når sluttet første verdenskrig

1918

4

Når var fredsforhandlingene i versialles

1919

5

Hva var uinnskrenket ubåtkrig

Uinnskrenket ubåtkrig var at Tyskland senket både kirigsførende og nøytrale skip

6

Hvem land var med i trippelententen

Storbritannia, Frankrike og Russland

7

Hvem land var med i trippelalliansen

Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia(ut i 1915)

8

Hva utløste den første verdenskrig og når

Skuddene i Sarajevo 28 juni utløste den første verdenskrigen

9

Hvor mange mennesker og skip mistet Norge i første verdenskrig

Norge mistet 2000 mennesker og 800 skip

10

Hva var det shlieffenplanen gikk ut på

Shlieffenplanen gikk ut på at Tyskland skulle beseire Frankrike i vest først også deretter beseire Russland i øst

11

Hvorfor ble første verdenskrig i Norge kalt jobbetid

Spekulanter tjente store formuer, spesielt på investeringer i skipsaksjer. De ble kalt jobbere

12

Hva var årsakene til første verdenskrig

Spenning mellom alliansene
Opprustning Storbritannia og Tyskland utviklet nye krigsskip
Imperialismen
Nasjonalismen
Skuddene i Sarajevo

13

Hvor mange døde under første verdenskrig

8 millioner

14

Hvem skjøt hertug Frans Ferdinand og hertuginne Sophie 28 juni 1914

Gavrilo princip

15

Hva var årsaken til at USA ble med i krigen

Tyskland senket Lusitania

16

På hvilken måte ble Tyskland straffet i fredsavtalen

De måtte gi fra seg landområder de tidligere hadde erobret
De tyske koloniene skulle fordeles mellom seierherrene
De måtte redusere sine militære styrker
Allmen verneplikt ble forbudt
De måtte betale enorme erstatninger for skade som krigen hadde vært årsak til