Den Kalde Krigen Flashcards Preview

Samfunnsfag > Den Kalde Krigen > Flashcards

Flashcards in Den Kalde Krigen Deck (34):
1

Hva var Trumandoktrinen ?

USA ville gi penger og våpen til land som ville bekjempe kommunismen

2

Hva var marshallhjelpen

En økonomisk krisepakke til Europa fra USA, men de måtte ha en markedsøkonomi

3

Hvem Hadde kontroll over vest Tyskland

USA, Frankrike og Storbritannia

4

Hvem hadde kontroll over øst Tyskland

Sovjetunionen

5

Hva var jernteppet

Skillet mellom øst og vest Europa

6

Hva var USAs drivkrefter bak den kalde krigen

Dyp mistro til sovjet
Ville forsvare amerikanske/europeiske sikkerhetsinteresser
Økonomiske interesser i internasjonal handel
Ville demme opp for kommunistiske holdninger

7

Hva var Sovjetunionens drivkrefter bak den kalde krigen

Dyp mistro til USA
Ville tenke på sitt eget lands sikkerhet
Økonomiske interesser
Press fra Forsvaret som ønsket konflikt
Ville unngå vestlig innflytelse
Ville innføre kommunismen i flere land

8

Hva er terrorbalanse

Alle parter har så mye våpen at det skremmer de andre fra å angripe

9

Hvorfor ble Afrika, Asia, Midtøsten og mellom amerika preget av den kalde krigen

USA og Sovjetunionen støttet ulike land i verden når det oppsto konflikter

10

Hva ble mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan enige om på 1980 tallet

De ble enige om nedrustningsavtaler

11

Når mistet Japan Korea

1945

12

Når angrep nord Korea sør Korea

1950

13

Hvem var president på Cuba

Fidel Castro

14

Når invanderte USA Cuba

1961

15

Når ble Vietnam delt i to

1954

16

Når ble Kennedy myrdet

1963

17

Når tok Sovjetunionen og kommunismen makta i Afghanistan

1987

18

Hvorfor invanderte Sovjetunionen Afghanistan i 1979

De var redde for at sen kommunistiske regjeringen skulle falle og at det skulle komme ett styre USA likte i landet

19

Når ble den kalde krigen erklært over

1989

20

Når falt berlinermuren

3 oktober 1990

21

Når ble Sovjetunionen oppløst

1991

22

Hvorfor tok den kalde krigen slutt

Noen meninger om hvorfor den kalde krigen tok slutt:

1. USA med sin antikommunistiske politikk demmet opp for sovjets innflytelse rundt om i verden. Sovjetunionen brøt sammen.

2. Gorbatsjov den viktigste årsaken. Åpenhet og frihet. Ny politikk. Friere for land i øst Europa. Spenningen mellom øst og vest forsvant. USA og Sovjetunionen begynte å samarbeide.

3. En kombinasjon av punkt 1 og 2. Politikken til supermaktene endret seg og spenningen ble bygd ned. Samarbeid og forståelse.

23

Hva var glasnost

Glasnost var åpenhet

24

Hva var perestrojka

Perestrojka var reformere/endre

25

Når ble Tyskland delt i to

1949

26

Når tok Gorbatsjov over makta i Sovjetunionen

1985

27

Hva var Berlinblokaden

Sovjetunionen stengte alle veier inn i vest Berlin så menneskene i vest Berlin holdt på å sulte i hjel

28

Når ble NATO opprettet

4.april 1949

29

Hva var STASI

Hemmelig politi i øst. De skulle overvåke folk som kunne være en trussel mot kommuniststaten. Angivere jobbet for STASI

30

Hva var ideologien til Sovjetunionen

Kommunisme

31

Hva var ideologien til USA

Kapitalisme

32

Hvem hadde planøkonomi

Sovjetunionen

33

Hvem hadde markedsøkonomi

USA

34

Hva var stjernekrig

Atomvåpen som skulle plasseres i verdensrommet