Anemi Flashcards Preview

Pediatri > Anemi > Flashcards

Flashcards in Anemi Deck (17):
1

Hva er anemi hos nyfødt og en på 1-23 mnd?

Nyfødt er under 15,5. Eller er det under 10,5.

2

Hva er mikrocytær anemi?

MCV under 80.

3

Vanligste anemier i Norge?

Jernmangelanemi og infeksjonsanemi.

4

En mikrocytær anemi med splenomegali?

Thalassemi

5

Mye HbS, da har man?

Sigdcelleanemi

6

Si noen anemityper og deres MCV?

Jernmangelanemi har lav MCV
Infeksjonsanemi har normal MCV
B12- og folsyremangel har høy MCV
Leukemi har normal MCV

7

To prøver som avklarer de fleste anemier?

Hb og MCV.

8

Ved jernmangel er TIBC?

Økt.

9

Når er benmargsutstryk riktig å ta?

Ved mistanke om leukemi.

10

Ved mistanke om jernmangelanemi, hva gjør du?

Gi jern, og ta tilbake om en måned. En økning på mer enn 1 bekrefter diagnosen.

11

Hvis du mistenker cøliaki, hva slags prøver tar du?

Hb, SR, LPK, CRP, glukose
Vekt, høyde, percentilkurve

12

Symptomer på cøliaki hos barn?

Veksthemming! Ofte symptomfattig, bare en jernmangelanemi. Mye diare og oppblåst mage.

13

Hva er dermatitis herpetiformis?

Hudutslett ved cøliaki, papulovesikuløst på ekstensorsider.

14

Hvordan påvises cøliaki?

Antistoff mot gliadin, mens man er på glutenholdig kost.

15

Hva viser kalprotektin ved cøliaki og IBD?

Normal ved cøliaki, høy ved IBD.

16

Må man ta biopsi for å stille diagnosen cøliaki hos barn?

Nei, holder med serologi.

17

Hvordan kontrollere kvaliteten på behandling av cøliaki hos barn?

Vekstkurven og antistofftiter.