Pustevansker nyfødt Flashcards Preview

Pediatri > Pustevansker nyfødt > Flashcards

Flashcards in Pustevansker nyfødt Deck (14):
1

Hvordan presenterer pustevansker hos nyfødte seg?

Apne, cyanose, takypne, grynting, nasal vibrering, inndragninger, stridor (spesielt inspiratorisk).

2

Pustevansker hos barn født til termin kan være?

Wet lungs. Pneumoni, pneumothorax, mekoniumaspirasjon.

3

Differ ved pustevansker hos nyfødte?

- Forbigående tachypne (wet lungs)
- RDS
- Mekonium aspirasjonssyndrom
- Sepsis
- Lungebetennelse
- Pneumothorax
- Medfødt hjertefeil (transposisjon, Fallot)
- Medfødt metabolsk feil

4

Vanligste årsak til neonatale pustevansker? Kort patofysiologi bak?

Wet lungs (40% av alle). Gjenværende fostervann i lungene etter fødsel.

5

Hvor lenge varer og når inntrer symptomer ved wet lungs?

Kan oppstå umiddelbart etter fødsel og vedvare noen timer til to dager.

6

Patofysiologi bak RDS, hvem får det typisk og hvordan ser det ut på røntgen?

Skyldes umodenhet i lungene, typisk hos premature født før uke 28. Vises som homogene infiltrater over hele lungen, begge sider (hvite lunger).

7

Pustevansker hos et barn med farget fostervann, hva mistenker du spesielt?

Mekoniumsaspirasjonssyndrom.

8

Patofysiologi bak mekoniumsaspirasjon?

Mekonium er sterilt, men gir en inflammasjon og kan danne grobunn for heftig bakterievekst.

9

Hva viser røntgen thorax ved mekoniumaspirasjon?

Flekkete atelektaser eller konsolideringer.

10

Gir pneumoni pustebesvær rett etter fødsel?

Sjelden, det kommer ofte etter timer/dager.

11

Hva er ofte pneumothorax en komplikasjon til?

Bag-ventilasjon

12

Hvordan skille RDS og wet lungs?

Wet lungs bedrer seg etter minutter/timer, det gjør ikke RDS.

13

Nyfødt med pustebesvær, hva gjør du?

- Se etter apne, tachypne og cyanose
- Se etter asymmetrisk bevegelse av thorax (pneumothorax)
- Lytt etter knatrelyder (infeksjon)
- Lytt på hjerte etter bilyd (medfødt hjertefeil)
- Sjekk at lyskepuls er tilstede (koartasjon)
- Pulsoksymetri (vurdere behov for tilskudd av O2)
- Rtg thorax
- Blodgass
- Blodprøver
- Blodglukose
- Lumbalpunksjon ved mistanke om meningitt
- Ved behov: O2 og antibiotika

14

Behandling av mekoniumaspirasjon?

Kommer an på, men i alle fall antibiotika.