Utslett Flashcards Preview

Pediatri > Utslett > Flashcards

Flashcards in Utslett Deck (32):
1

Beskriv meslinger?

Først feber, hoste, lysskyhet. Dårlig almenntilstand. Så starter utslett ved øre/hals og brer seg til hele kroppen. Konfluerende makulopapuløst. Kopliske flekker i munnen. Symptomene initialt blusser opp igjen (dobbel innsykning).

2

Hvilke utslett er nesten utslettet i Norge grunnet vaksine?

Meslinger. Røde hunder (rubella).

3

Beskriv rubella?

Start-triade på betent svelg, subfebril og konjunktivitt - deretter utslett. Nakke-halsglandler er forstørret. Utslettet er makulopapuløst og ikke så konfluerende - generalisert.

4

Hvorfor er rubella farlig?

Mange komplikasjoner for gravide kvinner, sykdommen i seg selv er mild og varer i 4-5 dager.

5

Exanthema subitum (4. barnesykdom, tredagers-feber), beskriv sykehistorien?

Nesten utelukkende mellom 6mnd og 3 år. Akutt høy feber (40 grader), ingen andre symptomer og god allmenntilstand. Etter 3-5 dager forsvinner feberen, utslettet kommer og blir i 2 dager. Det er makulopapuløst, blekt og vanskelig å oppdage. Mest uttalt hals og kropp, men er ofte på hele kroppen.

6

Hva skyldes exantema subitum?

Herpes 6 og 7.

7

Hvordan teste om exantema subitum er alvorlig eller ikke?

Må trykke på det og se om det avblekes.

8

Viktig å skille exantema subitum fra ..?

Legemiddelutslett, ta anamnese.

9

Behandling av exantema subitum?

Går over av seg sjøl.

10

Beskriv erytema infectiosum (5. barnesykdom)?

Først og fremst hos barn mellom 3 og 8 år. Starter med 3 dager forkjølelsessymptomer, deretter høyrødt utslett på kinnene med blekhet rundt munnen. Dette utslettet overtas av et makulopapuløst utslett på skuldre og kropp.

11

Hva er agens for erytema infectiosum?

Parvovirus 19.

12

Hvorfor er erytema infectiosum farlig?

Farlig for gravide, voksne blir ofte litt dårligere, men ikke så gæli.

13

Beskriv skarlagensfeber?

GAS-tonsilitt med påfølgende utslett som følge av frigjorte toksiner. Feber rundt 39. Deretter utslett, sandpapiraktig på nakke, aksiller, skritt og hudfolder - flammende rød i ansiktet, med bringerbærtunge.

14

Hvordan påvise og behandle skarlagensfeber?

Hurtigtest på GAS, behandle med penicillin.

15

Beskriv varicella (vannkopper)?

Først makulopapuløst, deretter vesikulært utslett som ledsages feber og slapphet. Til slutt blir det skorper. Lett feber. Kløende. Varer sjelden over to uker.

16

Typisk for hånd, fot og munnsykdom?

Lett feber, sår hals og ømme vesikler i hender, munn og føtter. Som regel over i løpet av en uke.

17

Agens ved hånd, fot og munnsykdom?

Coxsackievirus.

18

Agens ved impetigo? Behandling?

Streptokokker eller stafylokokker. Små sår kan vaskes med klorhexidin. Litt større kan smøres med antibiotikakrem. I flere regioner eller bulløs variant, peroral penicillin.

19

Hva er Henoch-Schønleins purpura?

Vaskulitt som affiserer små blodårer i hud, tarm, ledd og nyrer.

20

Typisk sykehistorie på Henoch-Schønleins purpura?

Lett forkjølelse i forkant, dernest utslett med petekkier på ekstremiteter, perigenitalt og på rumpa (men begynner ofte som makulopapler). Magesmerter (noen har melena), leddsmerter og hevelse i ledd, glomerulonefritt (ofte med hematuri).

21

Hva har man ikke ved Henoch Schønleins purpura?

Trombocytopeni.

22

Noen differ til Henoch Schønleins purpura?

ITP, hemolytisk uremisk syndrom, invaginasjon, appendicitt,

23

Blodprøver ved Henoch Schønleins purpura?

Hb, trombocytter, MCV, hvite, CRP, kreatinin. INR, APTT, IgA.

24

Prognose og behandling av Henoch Schønleins purpura?

Går over av seg selv, oftest innen 4 uker.

25

Hva bør kontrolleres etter Henoch Schønlein?

Kreatinin, urin og blodtrykk.

26

Hva er komplikasjoner av meslinger?

Nedsatt i immunforsvar i noen år etter infeksjonen, noe som gir bakterieinfeksjoner med pneunomi, bronkitt og sinusitt. Sekundær encephalitt er vanligste årsak til død i vestlige verden.

27

Beskriv urtikaria?

Kløende vabler som er flyktige og forsvinner i løpet av 24 timer, oftest kortere.

28

Hva skiller urtikaria fra angioødem?

Angiødem sitter dypere i dermis eller subcutis, ofte i ansikt og er ømt, ikke kløende.

29

Kjapp patofysiologi bak urtikaria?

IgE-mediert frigjøring av histamin fra mastceller gir inflammasjon.

30

Vanlig årsak til urtikaria hos spedbarn?

Kumelkallergi, men rundt 80 % er assosiert med en luftveisinfeksjon, spesielt med viral etiologi.

31

Behandling av urtikaria? Når bør det utredes?

Gi antihistaminer i flytende form, andregenerasjon. Bør ikke utredes før det har vart i seks uker (og dermed blitt kronisk per def).

32

Hva er Erythema Toxicum Neonatorum?

Pustuløst utslett som kommer på 3. dag. Vanlig, forekommer hos 50 %.