Pustevansker barn Flashcards Preview

Pediatri > Pustevansker barn > Flashcards

Flashcards in Pustevansker barn Deck (22):
1

Ulike årsaker til pustevansker hos barn? Etter alder.

SPEDBARN:
- Hjertesykdom
- Bronkiolitt (RS-virus)

BARN:
- Bronkiolitt
- Kikhoste
- Akutt laryngitt
- Astma
- Epiglotitt
- Pneumoni
- Fremmedlegeme
- Allergisk reaksjon
- Cystisk fibrose
- Bronkopulmonal dysplasi

2

Hvor kan man ha inndragninger? Hvilken er verst?

jugulært, subcostalt, intercostalt (verst)

3

Når tar du røntgen thorax ved pustevansker?

Når det ikke er respons på bronkodilatator eller ved flere gangers residiv.

4

En setning, hva er astma?

Kronisk inflammasjon i luftveier med bronkial hyperreaktivitet og reversibel luftveisobstruksjon.

5

Symptomer/funn på astma?

Hosting, piping, pustebesvær. Forlenget ekspirium. Takypne. Langvarig forkjølelse. Verre ved aktivitet.

6

Utredning ved astma?

Spirometri med reversibilitetstest. Allergiutredning aktuelt noen ganger.

7

Tre medikament som er viktige i behandling av astma?

Trinnvis behandling med B2-agonist og inhalasjonssteroider - samt leukotrienhemmer.

8

Pustebesvær ved astma skyldes først og fremst?

Konstriksjon av glatt muskulatur i bronkiene, slimhinneødem og sekretopphopning.

9

Hvor mange % av skolebarn har astma?

10 %

10

Hvilken økning i reversibilitetstest er nok for diagnosen astma?

FEV1 opp 12%. Eller PEF mer enn 20%.

11

Typiske symptomer/tegn ved bronkiolitt?

Feber, takypne, hvesende hoste, inspiratoriske knatrelyder, ekspiratoriske hveselyder.

12

Risikofaktorer for RS-virus?

- Premature
- Hjertefeil
- Under 6 uker
- Kronisk lungesykdom

13

Typisk sykehistorie ved bronkiolitt?

Feber (lett) og forkjølelsessymptomer i noen dager. Deretter respirasjonsbesvær.

14

Når bør du legge inn bronkiolitt?

- Slapt barn
- Cyanose
- Respirasjonsfrekvens over 60
- Hjelpemuskulatur
- Gjentatte apneer
- Metning under 92
- Høy eller stigende CO2
- Sirkulatorisk ustabil

15

Patofysiologi og agens bak falsk krupp?

Parainfluensa er hyppigst - ødem distalt for stemmebåndene er patoen.

16

Klassisk sykehistorie/funn på akutt laryngitt (falsk krupp?)

Gjørende hoste, inspiratorisk stridor. Varierende respirasjonsbesvær. Oftest bare lette forkjølelsessymptomer.

17

Akutt behandling av bronkiolitt?

Oksygentilførsel (under 92), slimhinneavsvellende nesedråper, inhalasjon med adrenalin (spesielt over 1 år). Hevet leie.

18

Akutt behandling av laryngitt?

Ro. Kald luft. Hevet hodeleie. Gi oksygen. Inhalasjonssteroider (eller peroral) og racemisk adrenalin.

19

Typisk sykehistorie ved akutt laryngitt?

Barnet våkner på natten med gjøende hoste. Kommer ofte etter en lett øvre luftveisinfeksjon som har vart noen dager. Lite feber. Ikke redusert almenntilstand.

20

Når henvise akutt laryngitt?

Medtatt barn, mistanke om epiglotitt, økende stridor.

21

Tegn på epiglotitt?

Svært medtatt, inspiratorisk stridor, klarer ikke svelge, sikler mye.

22

To årsaker til inspiratorisk og ekspiratorisk stridor?

Ekspiratorisk:
Bronkiolitt, astma
Inspiratorisk:
akutt laryngitt, epiglotitt.