Animals Plants Flashcards Preview

Words > Animals Plants > Flashcards

Flashcards in Animals Plants Deck (126):
0

Ray

Rocka

1

Carnivores

Köttätare, rovdjur

2

Dog mess

Hundbajs

3

Freshwater

Sötvatten

4

Kackerlacka

Cockroach

5

Bull

Tjur (hane: ko, elefant, val)

6

Horn/krona

Antlers

7

Åsna

Donkey

8

Fly

Fluga

9

Knott

Gnat
Midge

10

Gås

Goose

11

Igelkott

Hedgehog

12

Flodhäst

Hippopotamus

13

Manet

Jellyfish

14

Kattunge

Kitten

15

Nyckelpiga

Ladybird

16

Mullvad

Mole

17

Mal

Moth

18

Bläckfisk

Octopus

19

Struts

Ostrich

20

Ostron

Oyster

21

Mussla

Clam

22

Noshörning

Rhinoceros (rai'nåsörös)

23

Fiskmås

Seagull

24

Skaldjur

Shellfish

25

Räka

Shrimp

26

Ekorre

Squirrel

27

Stag

Adult male deer
Hjort, fullvuxen hankronhjort

28

Grodyngel

Tadpole

29

Padda

Toad

30

Sköldpadda

Tortoise

31

Kalkon

Turkey

32

Geting

Wasp

33

Näbb

Beak

34

Hoof (plural hooves)

Hov

35

Päls

Fur

36

Fjädrar

Feather

37

Klo

Claw

38

Pälsbeklädnad

Coat

39

Horn

Horn

40

Man

Mane

41

Tass

Paw

42

Tryne (long nose of an animal)

Snout

43

Snabel

Trunk

44

Bete (the long curved pointed tooth that grows beside the mouth of an elephant)

Tusk

45

Fågelbo, insektsbo

Nest

46

Bett/stick

Bite/sting

47

Djurhalsband (katt, hund)

Collar

48

Surr/surra (insekt)

Buzz

49

Skälla

Bark

50

Morra

Growl

51

Väsa

Hiss

52

Gnägga

Neigh

53

Kurra

Purr (pö)

54

Kvacka

Quack

55

Vrål/ryta

Roar

56

Fnysa, frusta

Snort

57

Krypa, kräla

Crawl

58

Galoppera

Gallop

59

Skutta

Hop

60

Ströva omkring

Roam

61

Slither

Slingra sig fram (eg snake ...)

62

Trot

Trava

63

Wag

Vifta (eg på svansen)

64

Beta

Graze

65

Gå i ide

Hybernate

66

Herrelös

Stray

67

Tam

Tame

68

Knöl

Tuber

69

Lök (blomster)

Bulb

70

Stockros

Hollyhock

71

Seedling

Planta, fröplanta

72

Red orache (åra'ki:)

Röd målla (den höga vackra vid kolonierna i Eriksberg)

73

Savory

Kyndel
Adj: aromatiska

74

Fingerborgsblomma

Foxglove

75

Stickling

Cutting

76

Buzzard

Vråk

77

Rovfågel

Bird of prey

78

Naturreservat

Nature preserve

79

Berggrund

Bedrock

80

Liability

Ansvar, skyldighet

81

Fall by the wayside

Falla ifrån, slås ut, falla i glömska

82

Bestämmande faktor

Determinant,
Determining factor

83

Hortensia

Hydrangea (haj'dräjn'djö')

84

Blåregn

Wisteria

85

Shrub

Buske

86

Lav

Lichen

87

Mossa

Moss

88

Klätterväxt

Climber

89

Ohyra

Vermin

90

Alunrot

Heuchera

91

Vattenkanna (med stril)

Watering can (fitted with a rose)

92

Skottkärra

Wheelbarrow

93

Grain

Säd, sädesslag, spannmål -> fröna

94

Cereal

Sädesslag, stråsäd->namnet på gräsväxterna vars frön används som mat

1. Any plant of the grass family yielding an edible grain, eg oat, wheat, rye, barley, rice, corn
2. The grain itself
3. Some edible preparation of it, especially a breakfast food

95

Sjögräs

Seaweed (Any plant or plants growing in the ocean, marine alga)

96

Guldregn

Golden chain tree

97

Livestock

Boskap

98

Livestock breeding

Boskapsuppfödning

101

Dadel

Date

102

Haddock

Kolja

103

Rödspätta

Plaice

104

Fjärilslarv

Caterpillar (also bandtraktor)

105

Huggorm

Adder
Common European adder

106

Hogweed

Jätteloka

107

Fen

Kärr

108

Mauve

Malva

109

Catkin, ament

Björkhänge (klase av 'björk' blommor)

110

Bramble

Björnbär

111

Jackdaw

Kaja

112

Mallow

Malva

113

Invertebrate

Ryggradslöst djur

114

Spawn

Rom

115

Newt

Vattenödla

116

Panicle

Vippa
(Eg some flowers have profuse (ymnig) airy panicles)

117

Ta stickling

Take cuttings

118

Seedling

Fröplanta, groddplanta (raised from seed, I.e. Not a cutting)

119

Snapdragon

Lejongap

120

Kaveldun

Reedmace

121

Kråkvicker

Tufted vetch

122

Mjölkört

Rosebay

123

Åkervinda

Bindweed

124

Våtarv (nate)

Chickweed

125

Yew

Idegran
Man har sett att de kan byta kön på delar av trädet! I vanliga fall enkönat.

126

Corncrake

Kornknarr - också i Skottland!

127

Rein

Tygel