Journal Club With Oxford Girls Flashcards Preview

Words > Journal Club With Oxford Girls > Flashcards

Flashcards in Journal Club With Oxford Girls Deck (16):
0

Efter födseln

Postnatal

1

Germline

Nedärvda

A series of germ cells each descended or developed from earlier cells in the series, regarded as continuing through successive generations of an organism

2

Stem cell

Stamcell

3

Endowed

Försetts med, begåvats med, utrustats med

4

Fetal

Foster-

5

Retain

Behålla, bevara

6

Oocyte

Oocyt, äggcell

7

Barren

Karg, ofruktbar

8

Invertebrate

Ryggradslösa, invertebrat

9

Depletion

Utarmning, reducering

10

Primordial

Ursprunglig, urtids-

11

Disparity

Skillnad, olikhet

12

Dispel

Skingra, undanröja

13

Underpinning

Ligger till grund för,

14

Underscore

Understryka, understrykning

15

Germ cell

Könscell