Answers Flashcards Preview

Tagalog (2014) > Answers > Flashcards

Flashcards in Answers Deck (7):
1

I was born in Holland

ako ay ipinanganak sa holland

2

I am 27 years of age

ako ay dalawampu't pito taon gulang na

3

my/I....... cost....

nagkakahalaga...

4

I go home at 4

alas quarto nang hapon uuwi ako

5

yes

opo

6

I am making tea

ako ay nag titimpla nang tsaa

7

sure (sarcastic)

malamang