Numbers Flashcards Preview

Tagalog (2014) > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (57):
1

1

isa

2

2

dalawa

3

3

tatlo

4

4

apat

5

5

lima

6

6

anim

7

7

pito

8

8

walo

9

9

siyam

10

10

sampu

11

11

labing-isa

12

12

labindalawa

13

13

labintatlo

14

14

labing-apat

15

15

labinlima

16

16

labing anim

17

17

labimpito

18

18

labingwalo

19

19

labinsiyam

20

20

dalawampu

21

21

dalawampu't isa

22

22

dalawampu't dalawa

23

30

tatlumpu

24

36

tatlumpu't anim

25

40

apatnapu

26

47

apatnapu't pito

27

50

limampu

28

55

limampu't lima

29

60

animnapu

30

70

pitumpu

31

80

walumpu

32

90

siyamnapu

33

100

sandaan

34

110

sandaa't sampu

35

200

dalawang daan

36

300

tatlong daan

37

400

apat na raan

38

500

limang daan

39

1000

isang libo

40

100 (s)

yuta

41

10 (s)

laksa

42

1.000.000

angaw

43

first

una

44

second

ikalawa

45

third

ikatlo

46

fourth

ikaapat

47

fifth

ikalima

48

sixth

ikaanim

49

seventh

ikapito

50

eighth

ikawalo

51

nineth

ikasiyam

52

tenth

ikasampu

53

eleventh

ikalabing isa

54

twentieth

ikadalawampu

55

one hundredth

ikasandaan

56

last

huli

57

half

kalahati