Questions Flashcards Preview

Tagalog (2014) > Questions > Flashcards

Flashcards in Questions Deck (60):
1

how are you?

kumusta?

2

get it?

nakukuha?

3

which?

alin?

4

how much?

magano to?

5

how?

papaano?

6

why are you late?

bakit sa huli?

7

why is it so expensive?

bakit napakamahal?

8

when will you leave?

kalian ka aalis?

9

why?

bakit?

10

can you speak slower?

pweding bagalan mong magsalita?

11

should/is it?

dapat?

12

question

tanong

13

what were you doing earlier?

ano ang ginagawa mo kanina?

14

did you win?

nanalo ka?

15

did you lose?

natalo ka ba?

16

is it me?

ako ba?

17

understand?

naintindihan?

18

what makes you laugh?

ano ang pinagtata wanan nyo?

19

like..?

tulat ng..?

20

how?

papano?

21

is that you?

ikaw ba to?

22

you use that?

kumamit ka noon?

23

is it raining?

umu ulan ba?

24

are you still awake?

gising ka pa ba?

25

are you going to sleep?

matutulog ka ba?

26

can I talk to you?

pwede ba kitang maka usap?

27

about what?

tungkol saan?

28

how much for one kg of fish?

magano ang isang kilo isda?

29

are you alone?

kong mag-isa ka lang?

30

do you know him/her?

kalila mo s'ya?

31

like this?

ganito ba?

32

how are you now?

kumusta ka na?

33

what is your name?

ano pangalan mo?

34

who is this?

sino to?

35

where do you live?

saan kayo nakatira?

36

is it true?

totoo ba?

37

where are you going?

saan ka papunta?

38

who?

sino?

39

do you understand?

kaya pa?

40

who is with you?

sino ang kasama mo?

41

how old are you?

ilang taon ka na?

42

what did you say sir/madam?

ano po?

43

where?

nasaan?

44

you know them?

kalila mo sila?

45

you have?

may/mayroon?

46

where? (future tense)

pupunta?

47

where? (present tense)

pumunta?

48

question marker

ba

49

would you like an apple?

gusto mo nong mansanas?

50

what else?

ano pa?

51

whats the use of that?

saan ginagamit?

52

what time are you going?

anong oras ka papasog?

53

I go to work at 10 am

alas dix nang umaga ako papasog sa trabaho

54

what time did you go home?

anong oras ka uuwi?

55

are you done with work?

taposna ka na ba sa trabaho mo?

56

why are you not done?

bakit hindi mo tapos?

57

have you encountered a liar?

nakasa la muha ka na bang nang tao sinungaling?

58

did you get angry?

nagalit ka ba?

59

what are you doing?

ano ginagawa mo?

60

you don't want?

ayaw mo noon?