Time and moments Flashcards Preview

Tagalog (2014) > Time and moments > Flashcards

Flashcards in Time and moments Deck (37):
1

this.. (morning, past tense)

kanina

2

while

habang

3

suddenly

bigle

4

Christmas

Pasko

5

depart early

aalis maaga

6

early

maaga

7

after

pagatapos

8

when I got home

nang makarating sa bahay

9

yesterday

kahapon

10

last night

kagabi

11

birthday

karawan

12

would you like a rope?

gusto mo nang lubid?

13

miracle

milagro

14

now

ngayon

15

before

dati

16

but before

pero dati

17

very long

na paka tagal

18

until

hangan

19

times

beses

20

when

kapag

21

often/always

palagi

22

sometimes

minsan

23

takes time

matagal

24

week

linggo

25

month

buwan

26

year

taon

27

day

araw

28

every

tuwing

29

every two months

tuwing dalawang buwan

30

last April

noong Abril

31

later

saka na

32

once in a while

kung minsan

33

tomorrow

bukas

34

mamaya

later

35

morning

araw

36

slow (time/person)

matagal

37

slow (situation/action)

mabagal