Arbeidsmedisin Flashcards Preview

MEDSEM10 > Arbeidsmedisin > Flashcards

Flashcards in Arbeidsmedisin Deck (1):
1

Har leger meldeplikt ved mistenkt arbeidsrelatert sykdom?

Ja, men ikke ved skader