B Flashcards Preview

Deutsch Wegweiser > B > Flashcards

Flashcards in B Deck (33):
1

leipoa

backen

2

kylpeä, uida

baden

3

rakentaa

bauen

4

valittaa, tehdä valitus (tuotteesta, palvelusta)

beanstanden + A

5

vastata

beantworten + A

6

kiittää, esittää kiitos

sich bedanken bei + D

7

pahoitella, olla pahoillaan

bedauern

8

pahoitella jotakin

bedauern + A

9

peittää

bedecken + A

10

merkitä, tarkoittaa

bedeuten + A

11

palvella

bedienen + A

12

ottaa ruokaa

sich (A) bedienen

13

kiiruhtaa

sich (A) beeilen

14

tehdä vaikutus

beeindrucken + A

15

vaikuttaa

beeinflussen + A

16

määrätä, käskeä jtak

befehlen + D

17

vapauttaa jk

befreien + A

18

vapauttaa jstak

befreien von/aus + D

19

ystävystyä jkn kanssa

sich (A) befreunden mit + D

20

pelätä

befürchten

21

tavata sattumalta, törmätä, kohdata jk

begegnen + D (ist)

22

tavata toisensa sattumalta

sich (D) begegnen (ist)

23

alkaa

beginnen

24

aloittaa

beginnen + A

25

saattaa, tulla mukaan

begleiten + A

26

pitää luonaan, säilyttää

behalten + A

27

kohdella, käsitellä, hoitaa jtak

behandeln

28

väittää

behaupten

29

väittää jtak

behaupten + A

30

purra

beißen + A

31

saada

bekommen + A

32

loukata (henkisesti)

beleidigen + A

33

palkita

belohnen + A