M Flashcards Preview

Deutsch Wegweiser > M > Flashcards

Flashcards in M Deck (22):
1

tehdä

machen

2

maalata

malen + A

3

puuttua, olla pula jstak

es mangelt an + D

4

olla mieltä, arvella

meinen

5

tarkoittaa

meinen + A

6

tehdä ilmoitus

melden + A

7

vastata puhelimeen, ottaa yhteyttä

sich (A) melden

8

huomata, panna merkille

merken

9

painaa mieleen, opetella

sich (D) etwas (A) merken

10

mitata

messen + A

11

vuokrata

mieten + A

12

sekoittaa

mischen + A

13

sekaantua jhk

sich (A) mischen in + A

14

väärinkäyttää, hyväksikäyttää

missbrauchen + A

15

pahoinpidellä

misshandeln + A

16

epäonnistua

misslingen

17

ymmärtää väärin

missverstehen + A

18

tuoda mukanaan

mit/bringen + A

19

ottaa mukaan

mit/nehmen + A

20

tiedottaa, ilmoittaa jstak

mit/teilen + D

21

pitää jstak, tehdä jtak mielellään

mögen + A

22

täytyä, olla pakko, pitää

müssen