H Flashcards Preview

Deutsch Wegweiser > H > Flashcards

Flashcards in H Deck (30):
1

omistaa, olla, saada, ottaa

haben + A

2

olla mukana

dabei/haben + A

3

huvittaa

Lust haben

4

pitää jksta/jstak

gern/lieb haben

5

kestää

halten

6

pitää, pidellä

halten + A

7

olla jtak mieltä, pitää jnak

halten + A für + A

8

säilyä

sich halten

9

toimia

handeln

10

käydä kauppaa

handeln mit + D

11

käsitellä

handeln von + D

12

ripustaa

hängen + A

13

riippua, roikkua

hängen

14

vihata

hassen + A

15

parantua (sairaus, vamma)

heilen

16

parantaa (sairaus, vamma)

heilen + A

17

olla nimeltään, tarkoittaa

heißen

18

auttaa

helfen + D

19

haastaa joku johonkin

heraus/fordern + A zu + D

20

hallita, olla vallassa

herrschen

21

tuottaa, valmistaa (tehtaassa)

her/stellen + A

22

mennä ulos, päästä ulos

hinaus/gehen (ist)

23

estää jkta (objektina voi olla vain ihminen)

hindern + A

24

mennä lepäämään, panna pitkäkseen

sich (A) hin/legen

25

lisätä, huomauttaa

hinzu/fügen

26

toivoa

hoffen

27

hakea, hälyttää, tilata paikalle

holen + A

28

kuulla

hören + A

29

kuulla jstak

hören von +D/über + A

30

nähdä nälkää

hungern