F Flashcards Preview

Deutsch Wegweiser > F > Flashcards

Flashcards in F Deck (34):
1

ajaa, mennä, matkustaa

fahren (ist)

2

pudota, laskea

fallen (ist)

3

laiskotella

feulenzen

4

olla poissa, puuttua

fehlen

5

juhlia, viettää juhlaa

feiern + A

6

katsoa TV:tä

fern/sehen

7

pitää kiinni, pidellä

fest/halten

8

pitää kiinni jostakin

fest/halten an + D

9

kiinnittää

fest/machen + A

10

todeta, havaita

fest/stellen

11

löytää, olla jtak mieltä

finden

12

kalastaa

fischen + A wo

13

lentää

fliegen (ist)

14

paeta jstak

fliehen aus + D (ist)

15

virrata, valua, vuotaa

fließen (ist)

16

seurata

folgen + D (ist)

17

vaatia

fondern

18

tutkia jotakin, tehdä tutkimustyötä

forschen nach + D

19

jatkaa

fort/setzen + A

20

valokuvata, ottaa valokuvia

fotografieren + A

21

kysyä, kysellä

fragen

22

kysyä jltak

fragen + A

23

pyytää, kysyä joltakin jtak

fragen um + A

24

ilahduttaa

freuen + A

25

iloita (menneestä, nykyisestä)

sich (A) freuen über + A

26

iloita (tulevaisuudesta)

sich freuen auf + A

27

palella

frieren

28

jäätyä

frieren (ist)

29

tuntea

fühlen + A

30

johtaa, olla vastuussa

führen

31

täyttää

füllen + A

32

täyttyä jollakin

sich (A) füllen mit + D

33

kunnioittaa, pelätä

fürchten + A

34

pelätä, jkta pelottaa

sich (A) fürchten vor + D