Bakterier - byggnad, G+ G-, endo och ezotoxiner, tillväxt, faktorer, genetiskt material Flashcards

1
Q

vilka är den olika morfologiska grupperna?

A

Runda - kocker
Avlånga, cylindriska - stavar
spiralformade - spiriller
Tunna och hård vridna - sporoketer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

vilka typer av utskott finns det?

A

flagellen - propeller, röra på sig
fimbrier - fästa sgi
sexpili - överförande av DNA mellan bakterier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad finns hos en bakteriers uppbyggnad?

A

Cytoplasma, dna, ribosomer, flageller, cellmembran och cellvägg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

vad är cellvägg byggd av?

A

Polysackarid som kallas peptidoglykan. ger skydd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

vad består cellmembranet av?

A

fosfolipider och proteiner. Reglerar in och ut + känna och och kommunikation med omgivningen + cellandning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

vad gör ribosomer?

A

bildar proteiner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

var sker cellandningen i eukaryoter?

A

i mitokondrier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

vad är skillnaden mellan grampositiva och gramnegativa bakterier?

A

grampositiva har ett tjockare lager av peptidoglykan än gramnegativa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

vad är den speciella egenskaperna hos grampositiva bakterier?

A
  • många har tikonsyra i cellväggar

* tjockare lager av peptidoglykan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

vad bidrar teikonsyra till?

A
  • negativa laddad cellväggar

* hjälper binda till underlag och lättare för bakterie att hålla sig fast

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är negativt med teikonsyra?

A

immunförsvaret reagerar mot den

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

vad är speciellt med gramnegativa bakterier?

A
  • tunt lager av peoptidoglykan, men de har en yttre membran
  • yttre membran består av dubbel lager fosfolipider. mha lipoproteiner fäster de sig till underliggande skiktet av peptioglykan som tsm blir en ankare.
  • yttre membran innehåller lipoplysackarider -> LPS-komplex
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

varför kallas lipid A endotoxin?

A

när gramnegativa bakteier dör frigörs lipid A, det aktiverar kroppens immunförsvar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

vad är farligt med endotoxiner?

A

de är värmestabila

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

vart kommer toxinet från endotoxiner?

A

toxiner är en del av bakterien

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

vart kommer toxinet från exotoxiner?

A

produceras och utsöndras av bakterier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

förstörs exotoxiner vid upphettning?

A

ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

vad kan påverka bakteriers tillväxt?

A

ph, salthalt, temperatur och syrehalt

19
Q

vad kallas värdet som get bakterien bästa tillväxtförmåga?

A

optimum

20
Q

Vad kallas de bakterier som kan leva i extrema miljöer?

A

extremofiler

21
Q

vad kallas de som klarar av ph 5,5 och 7,9?

A

neutrofiler

22
Q

Vad kallas de som klarar av ph över 8

A

alkalofiler

23
Q

vad kallas de som klarar av lägre än 5,5?

A

acidofiler

24
Q

vad kallas de so klarar av låg temperatur?

A

kryofiler

25
Q

vad kallas som som klarar av 15 till 40 grader

A

mesofiler

26
Q

vad kallas de som klarar av 50 till 60 grader

A

termofiler

27
Q

vad kallas de som klarar av 60 mer grader

A

hypertermofiler

28
Q

vad är vanliga slathalten för mikroorgansimer?

A

0,1 %

29
Q

vad kallas de som klarar av salthalt 3%

A

halofiler

30
Q

vad kallas de bakterier som behöver syre

A

aerober

31
Q

vad kallas de som klarar av under 20%

A

mikroaerofiler

32
Q

vad kallas de som klarar av frånvaro och närvaro av syre?

A

falutartivt anaeroba

33
Q

vilka faser har en tillväxtkruva?

A

lagfas, accelerationsfas, exponentiell fas, stationär fas och deklinationsfas

34
Q

vad görs under lagfas?

A

organismen anpassar sig med resursen

35
Q

vad görs under exponetiell fas?

A

tillväxten är konstant och maximal

36
Q

vad görs under stationär fas?

A

platta till, de bildas lika många som dör

37
Q

vad görsunder deklinationsfas?

A

dör fler än bildas

38
Q

hur försökar bakterier sig?

A

asexuellt, ingen blandningen av gener

39
Q

vilka tre genutbyten finns?

A

konjugation, transformation och transduktion

40
Q

Vad innebär konjugation?`

A

bakterier kan utbyta dna med varandra i form av plasmider via kontakt mellan cellerna

41
Q

förklara konjugation

A

givarcell till mottagarcell. Givarcell fäster med sexpili till receptorer på mottagarcellen. närkontakt, plasmid kopieras till mottagarcellen. mottagarcellen blir en givarcell mha f-plasmiden. så sprid antibiotikaresistens.

42
Q

förklara transformation

A

bakterier lyserar (spricker), cellinnehåll ut. Ringformade kromosen och plasmider ut. Bakterier tar upp mha de som kan binda DNA mha proteiner på cellyta som tar upp dna fragment och lägger in i sin kromosom.

43
Q

förklara transduktion

A

virus infekterar bakterier (bakteriofager) och virus dna från bakteriecell till annan.