Virus Flashcards

1
Q

Hur är virus byggda?

A

Har antingen DNA eller RNA, är antingen DS eller SS. Nukleinsyra består av DNA eller RNA.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är DS och SS?

A

dubbelsträngad och singelsträngad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är skillnaden mellan DNA virus och RNA virus?

A

DNA virus måste in i cellkärnan och RNA virus ej behöva in i cellkärnan, kan lika gärna i cytoplasman.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Förklara +RNA och -RNA.

A

+RNA måste replikeras till mRNA och -RNA mst replikeras till + RNA. -RNA funkar som mall för +RNA och +RNA funkar som mall för mRNA. Enzymer sköter processen, gör så att -RNA blir +RNA.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad gör RNA-polymeras?

A

producerar RNA eller DNA.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad består virus av?

A

nukleinsyra och proteinkapsel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vart kommer höljet som vissa virus har?

A

från värdcellen. Hölje är membranrester från tidigare förre detta celler.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad gör några virus enzymer?

A

deltar i infektionsprocessen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är stegen för virus förökning?

A
  1. Adsorption
  2. Passage/Penetration
  3. Uncoating
  4. Replikation
  5. Translation
  6. Sammansättning
  7. Frisättning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Förklara Adsorption

A

Virus fäster sig på värdcellens yta med hjälp av antireceptorer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är passage/penetration?

A

Virus går in i cellen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är uncoating?

A

Nukleinsyra frisätts, kapsiden/hölje löses upp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Replikation

A

Virusets arvsmassa replikeras

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är translation?

A

Producerar proteiner utifrån de nya mallarna från replikationen, framförallt kapsidproteiner och eventuella enzymer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Sammansättning

A

Dessa proteiner sätts ihop till det blir ny arvsmassa, en “kopia” av viruset som gav.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är frisättning?

A

Antingen genom lys (värdcellen spricker´) eller knoppning (för höljeförsedda virus, viruset får oftast med ett skydd som funkar som en dräkt så att immunförsvaret inte ser viruset, den tror att den är en av cellerna)