Mer/övrigt Flashcards

1
Q

Vad kan man använda vid odling av bakterier?

A

Näringsagar och näringsbuljon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka olika steriltekniker?

A

Locket ner, öppna lite, rena händer, sprita bänken, pyta pipett, bränna redskap

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka sätt kan man bestämma antal bakterier?

A
  • viable count 44 kolonier = 44 bakterier i insatta volymen
  • räkna i mikroskåp
    spektrofotometer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är sporbildande?

A

Ett överlevnadsstrategi som vissa bakterier har. De som har det är oftast väldigt farliga, ex mjälkbransbakterier.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad gör retrovirus? Och hur kan den föröka sig?

A

ändrar värdcellens DNA, retorvirus exploderar och släpper ut nya virus. Retrovirus använder omvänt transkiptas. Där den läser virusets RNA och förvandlar den till DNA som fäster sig i en cells DNA. Eller retrovirus väntar på att vördvellrn ska delas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Varför är det svårt att döda retrovirus?

A

För de reproducerar snabbt och många, kan bli många mutationer och immunförsvaret får då svårt att döda de.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är provirus?

A

Virus genomen integrerar i värdcellen DNA, blir en del av den.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är bakteriofager?

A

Virus som invaderar bakterier i transduktion där bakteriofagen överför genetiskt material.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är endogena retrovirus?

A

10 % i vår kropp, ej lika farliga som retrovirus, finns i vårt genom. ett retrovirus vars arvsmassa blivit en del av värdoorganismens arvsmassa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är endotoxiner?

A

Endotoxiner eller Lipid A frisätts från döda grammnegativa bakterier, när Lipid A frisätts så aktiveras immunförsvaret.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är exotoxiner?

A

Frisätts från levande patogena (sjukdomsframkallande) mikroorganismer. Producerar deras proteiner inuti patogena orgganismen, både hos G+ och G-.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är embryonala stamceller?

A

Celler från tidiga embyonellautvecklingen. Individens alla celler + värdcellens härstammar härifrån vilket gör att de är pluripotenta stamceller.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är pluripotenta stamceller?

A

Celler som kan differentiera i olika riktningar, till alla sorts celler i kroppen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är zygot för stamceller?

A

totipotenta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är för och nackdelar när det kommer till forskning inom embryonala stamceller?

A

Forska på befruktat ägg. Används inom fosterdiagonistisk för att ta ut celler, undersöka om finns koromosomavvikelser eller sjukdomsanslag i arvsmassan. bra: kan skapa celler som kan reparera vävnader, stoppa cancerceller eller ersätta celler som inte funkar ex insulinproducerade celler till diabetes. dåligt: svårt att få fram tillräckligt med ES, liv eller ej.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

för och nackdelar med Pluripotenta stamceller.

A

Pluripotenta stamceller kommer från ICM (inre cellmassans celler) som finns i blastocyst. De stamceller kan bli olika vävnader i kroppen förutom moderkakan. Dåligt: liv eller ej, immunförsvar reagerar på ex “nya” cellerna i hjärnan vilket får allvarliga konsekvenser. bra: Ta hudceller och göra den till andra saker t.ex nervceller.

17
Q

vad kallas de stamceller som kan skapa vissa vävnadstyper?

A

multipotenta, vi har vissa i vår kropp. ex huden.