Basic - Phrases x 034 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Phrases x 034 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 034 - General Deck (34)
Loading flashcards...
0

Who is this?

Sino ito?

1

Hello, how are you?

kumusta, kung paano ka?

2

What are you doing?

Ano ang ginagawas mo?

3

I am well

Ako na rin

4

Good Morning

Magandang Umaga

5

Good afternoon

magandang hapon

6

good evening

magandang gabi

7

Good morning, too

Magandang umaga naman

8

Where are you going?

Saan ka pupunta?

9

Just there.

Diyan land

10

Where have you been?

Saan ka galing?

11

Fine, you?

Mabuti, ikaw?

12

Fine, too/also

Mabufi naman.

13

Goodbye

Paalam/Bambay

14

What took you so long?

Bakit Ka natagalon?

15

Oh my!

Naku!

16

It's your fault

Ikaw Kasi

17

It'ts too late

hull na

18

Its a waste

Sayang

19

What a shame!

Nakahiya

20

I told you so

Sabi ko na sa iyo

21

It's none of your business

Wala kang pakialam

22

That's not right

Mali 'yan

23

That's nothing serious

Wala 'yan

24

of course

Siyempre

25

really?

Tagala?

26

Can I speak to _______?

Puwedeng makausap si ____?

27

Wait a minute

Sandali lang/

28

Thank you

Salamat

29

You are welcome

walang anuman