Basic - Phrases x 075 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Phrases x 075 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 075 - General Deck (75)
Loading flashcards...
60

When does it open?

Kailan nagbubukas?

61

To Makati.

Sa Makati.

62

I would like to go too Makati.

Sa Makati tayo.

63

Here is fine .

Dito na lang.

64

Were can I buy ____?

Saan ako makakabili ng ____?

65

Where can I get ____?

Saan ako makakakuha ng ____?

66

Go straight.

Diretso lang.

67

Turn right.

Kanan ka.

68

Turn Left.

Kaliwa ka.

69

It's on the right.

Nasa kanan.

70

It's on the left.

Nasa kaliwa.

71

Can you take my picture?

Puwede mo ako kunan ng litrato?

72

May I take your picture?

Puwede kita kunan ng litrato?

73

Can you take our picture?

Puwede mo kami kunan ng litrato?

74

May I take a picture here?

Puewede ba kumuha ng litrato dito?