Basic - Words & Phrases x 033 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Words & Phrases x 033 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 033 - General Deck (33)
Loading flashcards...
0

To

Hanggang

1

From

Mula

2

Drop off

Hatid

3

Fair

Pamasahe

4

Pick up

Sundo

5

Airport

Paliparan

6

Live

Tumira

7

Do

Gumawa

8

cook

Magluto

9

Sleep

Matulog

10

Laundry

Maglaba

11

Wake up

Gumising

12

Look for

Hanapin

13

Say

Sabihin

14

Use

gamitin

15

Fix up

Ayusin

16

Ask

Tanungin

17

Can I borrow your book?

Puwede mo bang hiramin and aklat mo?

18

Can you/I

Puwede ka/mo

19

Please

Paki

20

Call the employee

Tawagin mo naman ang employado

21

Remove

Alisin

22

Copy

Kopyahin

23

Sagut

Sagutin

24

Please buy snacks for us. (Mom)

Bilhin po naman ang meryenda para sa atin

25

Bring my lunch (mom)

Dalhin po naman ang tanghalian ko

26

Find my money.

Hanapin mo naman ang pera ko.

27

Answer the question

Sagutin mo nga ang tanong.

28

But

Nguni't

29

Because

Dahil