Basic - Words & Phrases x 088 - Greetings Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Words & Phrases x 088 - Greetings > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 088 - Greetings Deck (88)
Loading flashcards...
0

Good morning to you too (sir/madam)

Magandang umaga din naman (ho/po)

1

Good morning (sir/madam)

Magandang umaga (ho/po)

2

Good noon (sir/madam)

Magandang tanghali (po/ho)

3

Good noon to you too (sir/madam)

Magandang tanghali din naman (po/ho)

4

Good afternoon (sir/madam)

Magandang hapon (ho/po)

5

Good afternoon to you too (sir/madam)

Magandang hapon din naman (ho/po)

6

Good evening (sir/madam)

Magandang gabi (po/ho)

7

Good evening to you too (sir/madam)

Magandang gabi din naman (ho/po)

8

How are you?

Kumusta ka? (informal)

9

How are you (sir/madam)?

Kumusta (po/ho) kayo? (formal)

10

Fine.

Ayos lang. / Okey lang.

11

How's it going?

Kumusta na?

12

Here, still alive

Heto buhay pa.

13

How is your work?

Kumusta ang trabaho mo?

14

Good

Mabuti naman

15

How are your classes?

Kumusta ang mga klase mo?

16

Great

Ayos na ayos / okey na okey

17

What's up?

Ano na?

18

Nothing much / Nothing new

Wala naman / Walang bago

19

What's new?

Ano'ng bago?

20

Still the same.

Gaya pa rin nang dati.

21

All right, see you later (sir/madam) / Good-bye

o sige (po/ho)

22

All right, see you later (sir/madam). Take care!

o sige (po/ho). Ingat ka!

23

Law

Abogasiya

24

Architecture

Arkitektura

25

English

Ingles

26

History

Kasaysayan

27

Literature

Literatura

28

Math

Matematika

29

Medicine

Medisina