Basic - Words & Phrases x 088 - Greetings Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Words & Phrases x 088 - Greetings > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 088 - Greetings Deck (88):
0

Good morning to you too (sir/madam)

Magandang umaga din naman (ho/po)

1

Good morning (sir/madam)

Magandang umaga (ho/po)

2

Good noon (sir/madam)

Magandang tanghali (po/ho)

3

Good noon to you too (sir/madam)

Magandang tanghali din naman (po/ho)

4

Good afternoon (sir/madam)

Magandang hapon (ho/po)

5

Good afternoon to you too (sir/madam)

Magandang hapon din naman (ho/po)

6

Good evening (sir/madam)

Magandang gabi (po/ho)

7

Good evening to you too (sir/madam)

Magandang gabi din naman (ho/po)

8

How are you?

Kumusta ka? (informal)

9

How are you (sir/madam)?

Kumusta (po/ho) kayo? (formal)

10

Fine.

Ayos lang. / Okey lang.

11

How's it going?

Kumusta na?

12

Here, still alive

Heto buhay pa.

13

How is your work?

Kumusta ang trabaho mo?

14

Good

Mabuti naman

15

How are your classes?

Kumusta ang mga klase mo?

16

Great

Ayos na ayos / okey na okey

17

What's up?

Ano na?

18

Nothing much / Nothing new

Wala naman / Walang bago

19

What's new?

Ano'ng bago?

20

Still the same.

Gaya pa rin nang dati.

21

All right, see you later (sir/madam) / Good-bye

o sige (po/ho)

22

All right, see you later (sir/madam). Take care!

o sige (po/ho). Ingat ka!

23

Law

Abogasiya

24

Architecture

Arkitektura

25

English

Ingles

26

History

Kasaysayan

27

Literature

Literatura

28

Math

Matematika

29

Medicine

Medisina

30

Nursing

Narsing

31

Language

Wika

32

German

Aleman

33

American

Amerikano/a

34

Japanese

Hapones

35

Spanish

Kastila

36

Korean

Koreano/a

37

Filipino

Pilipino/a

38

Chinese

Tsino

39

Mayor

alkalde

40

governor

gobernador/a

41

president

presidente

42

policeman

pulis

43

senator

senador

44

Lawyer

abogado/a

45

architect

arkitekto

46

actor/actress

artista

47

dentist

dentista

48

doctor

doktor

49

student

estudyante

50

engineer

inhinyero/a

51

chef/cook

kusinero/a/tagaluto

52

dancer

mananayaw

53

singer

manganganta

54

writer

manunulat

55

musician

musikero/a

56

businessman

negosyante

57

teacher

titser/guro

58

nanny

yaya

59

single male

binata

60

single female

dalaga

61

divorced

dibosyado/a

62

married

may-asawa

63

female

babae

64

male

lalaki

65

buddhist

budista

66

catholic

katoliko

67

protestant

protestante

68

I

ako

69

what

ano

70

you

ikaw/ka

71

We (doesn't include listener)

kami

72

you (plural)

kayo

73

my

ko

74

your (possessive)

mo

75

they

sila

76

who

sino

77

he/she

siya

78

We (inclusive of listener)

tayo

79

now

ngayon

80

Marks singular common nouns and proper names of places and things

ang

81

marks one or more common nouns and proper names of places or things

ang mga

82

marks the name of a singular person or animal

si

83

marks the name of two or more people or animals

sina

84

See you later

Kita na lang tayo mamaya

85

All right! See you later

O sige! Kita tayo mamaya

86

by the way

siyanga pala

87

really

talaga