Basic - Words & Phrases x 094 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Words & Phrases x 094 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 094 - General Deck (94)
Loading flashcards...
30

please turn up the volume

pakilakasa po ang tunog

31

please turn down the volume a little bit

pakihinaan po ang tunog nang kaunti

32

please keep it down

pakihinaan ang boses mo

33

could you please speak louder

pakilakasan po ang boses ninyo

34

how do you say this in Tagalog

paano po ito sabihin sa Tagalog

35

please clarify this

pakilinaw po ito

36

please explain this

pakipaliwanag po ito

37

is it clear

malinaw ba

38

do you understand

naiintindihan mo ba

39

is this right

tama po ba ito

40

this is wrong

mali ito

41

do thsi again

ulitin mo it

42

listen(you)

Makinig ka

43

Too loud

masyadong malakas ang tunog(sound)

44

Too loud

masyadong maingay(noise)

45

read out loud

pakibasa nang malakas

46

remember

tandaan

47

i don't know

hindi ko po alam

48

please turn in you paper

pakipasa ang inyong papel

49

sorry

pasensya na po/ paumanhin po

50

may i go to the bathroom

pwede po ba akong pumunta sa banyo

51

can i answer this phone all

pwede kp po bang sagutin ang tawag sa telepono ko

52

quiet(you)

tumahinmik ka

53

can you please be quiet

pwede ka bang tumahimik

54

can i go now

pwede na ba akong umalis ngayon

55

until tomorrow

hanggang bukas

56

until next time

hanggang sa muli

57

until mon/tues/wed/thur/fri

hanggang sa lunes/ martes/ miyerkules/ huwebes/ biyernes

58

tomorrow

bukas

59

outstanding

magaling