Basic - Words & Phrases x 094 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Words & Phrases x 094 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 094 - General Deck (94)
Loading flashcards...
60

i cannot remember

hindi ko po maalala

61

i forgot

nakalimutan ko po

62

i don't know

ewan ko

63

never mind

hindi bale

64

come on/go on

sige na

65

is that so

ganoon ba

66

just a little

kaunti lamang

67

i don't like

ayaw ko

68

come what may

bahala na

69

what did you say sir

ano po

70

too bad/what a loss

sayang

71

let's go

tayo na/tena

72

is it true

totoo ba

73

be silent

tahimik kayo

74

it is enough

tama na

75

later

saka na

76

it is up to you

bahala ka

77

probably

marahil

78

maybe

siguro

79

surprising

kataka-taka

80

not really

hindi naman

81

slowly

dahan-dahan lang

82

for sure

sigurado

83

once in a while

kung minsan

84

wak up

gising na

85

hurry up

magmadali ka/bilisan mo

86

whether you like it or not

sa ayaw mo at sa gusto

87

awesome

kahanga-hanga

88

unbelievable

hindi kapani-paniwala

89

annoying

nakakayamot/nakakainis