Basis Flashcards Preview

Meten en Diagnostiek 2 > Basis > Flashcards

Flashcards in Basis Deck (20)
Loading flashcards...
1

Deficiency

Wanneer niet alle aspecten van het construct worden gemeten

2

Contaminatie

Wanneer de meting informatie bevat die geen onderdeel is van het construct

3

Kuder-Richardson 21

Een maat van interne consistentie voor dichotome items

4

Z-score bij 90% zekerheid

1.65

5

Z-score bij 95% zekerheid

1.96

6

Z-score bij 99% zekerheid

2.58

7

4 vormen interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

1. Kendall's coefficitent of concordance
2. Cohen's kappa coefficient
3. r wg
4. Interclass correlations

8

Kendall's coefficient of concordance

> ordinaal
> rangordenen
> 0 tot 1
> 2 of meer beoordelaars

9

Cohen's kappa coefficient

> 2! beoordelaars
> nomiaal
> altijd waarde (nooit 0)
> kleiner dan .4 is kleine betrouwbaarheid

10

r wg

> intervalschaal
> cijfer toekennen door veel beoordelaars
> variantie is betrouwbaarheid
> meerdere beoordelaars

11

interclass correlations

> interval
> meerdere beoordelaars meerdere geobserveerden

12

Wat betekent SME?

Subject Matter Expert

13

Wat is 'Paired Comparison'?

Respondente vergelijken twee stimuli/personen en vereisen de respondent om een beoordeling te geven. Het geeft een indirecte assessment van de verschillen tussen de items/personen. Hoe meer stimuli, hoe meer vergelijkingen te maken -> dit is een drawback van deze methode.

14

Geef aan welke van de volgende twee beweringen over testconstructie juist zijn. I. De empirische methode is theorie gestuurd
II. Bij de rationele constructiemethode worden de empirische en de theoretische methode gecombineerd

Bewering I. is onjuist en bewering II. is juist

15

Hoe wordt de variatie van meetfouten rondom een ware score in de klassieke testtheorie genoemd?

Standaardmeetfout

16

Geef aan welke van de twee volgende beweringen juist zijn:
I. Bij zogenaamde Speeded tests zijn alle items over het algemeen makkelijk te beantwoorden
II. Bij zogenaamde Power tests zijn alle items over het algemeen moeilijk te beantwoorden

Bewering I. is juist en bewering II. is onjuist

17

KTT dichotoom
> moeilijkheidsparameter

gemiddelde

18

KTT dichotoom
> discriminatie index

D index

19

Hoe bereken je de discriminatie index bij een dichotoom model KTT?

D index:
1. Neem 25% hoogst en 25% laagst scorende op de test.
2. Bereken de kans op 1 (p) in de H en L groep.
3. Bereken D:
p ( 1 | H ) - p ( 1 | L ) = D

> waarden in de buurt van nul = slechte discriminatie

20

Conditioneert de IRT of de KTT op de populatie?

De Klassieke Test Theorie conditioneert op de populatie.

> IRT: parameters a & b waardes hangen af van Theta, maar hangen niet af van de populatie!